Chemia 2. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017 (Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)

Podczas elektrolizy wodnego roztworu... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Podczas elektrolizy wodnego roztworu...

1230
 Zadanie

1231
 Zadanie

1232
 Zadanie
1233
 Zadanie

Dane:

`I=5\ "A"` 

`t=15\ "min"=900\ "s"` 

`F=96500\ "C"=96500\ ("A"*"s")/"mol"` 

Szukane:

`V_(O_2)=?` 

Rozwiązanie:

Z równania reakcji widzimy, że podczas reakcji anodowej wymieniane są 4 elektrony, a więc z=4. Korzystając z praw Faradaya możemy zapisać, że:

`m=kIt` 

`F=M/(zk)\ \ ->\ \ k=M/(zF)` 

A więc:

`m=(MIt)/(zF)`       

My mamy wyznaczyć objętość wydzielającego się tlenu. W tym celu możemy obie strony równania podzielić przez M tak, aby wyznaczyć liczbę moli wydzielającego się tlenu:

`m/M=(It)/(zF)\ \ ->\ \ n=(It)/(zF)` 

A więc:

`n=(5\ "A"*900\ "s")/(4*96500\ ("A"*"s")/"mol")=0,011\ "mol"` 

Wydziela się, w warunkach normalnych, 0,011 mol tlenu. Wiemy, że 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 . Obliczmy jaką objętość zajmie 0,011 mol tlenu:

`V_(O_2)=0,011\ *22,4\ "dm"^3=0,26\ "dm"^3` 

 

Odpowiedź: W wyniku tej reakcji wydzieli się 0,26 dm3 tlenu   

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

21233

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie