Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Rok wydania:2015

W celu przeprowadzenia reakcji opisanej... 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

W celu przeprowadzenia reakcji opisanej...

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Amoniak i tlen zmieszano w stosunku molowym 2:5, przy czym początkowa ilość tlenu wynosiła 2,5 mola. Obliczmy jaka była początkowa ilość amoniaku:

`5\ -\ 2,5 mol `

`2\ -\ x `

`x=(2*2,5mol)/(5)=1mol `

Początkowa ilość amoniaku wynosiła więc 1 mol, a początkowa ilość tlenu - 2,5 mol. Reakcja zachodzi według równania:

`4NH_3+5O_2\ ->\ 4NO+6H_2O `

Z równania tego widzimy, że z 4 molami NH3 reaguje 5 moli O2 i powstają 4 mole NO oraz 6 moli H2O. Obliczmy ile tlenu przereaguje z 1 molem NH3:

`4mol\ NH_3\ -\ 5mol\ O_2 `

`1mol\ NH_3\ -\ x `

`x=(1mol*5mol)/(4mol)=1,25mol `

W reakcji weźmie więc udział 1,25 mol O2. Obliczmy ile moli tlenku azotu(II) powstanie:

`4mol\ NH_3\ -\ 4mol\ NO `

`1mol\ NH_3\ -\ 1mol\ NO `

Powstanie więc 1 mol NO. Obliczmy ile moli wody powstanie:

`4mol\ NH_3\ -\ 6mol\ H_2O `

`1mol\ NH_3\ -\ x `

`x=(1mol*6mol)/(4mol)=1,5mol\ H_2O `

Powstanie więc 1,5 mol H2O. 

W mieszaninie poreakcyjnej nie będzie więc amoniaku, pozostanie jednak 1,25 mol tlenu (ponieważ z 2,5 mol początkowej ilości tlenu przereagowało tylko 1,25 mola) i będą tam też powstałe NO oraz H2O.

 

NH3

O2

NO

H2O

liczba moli, mol

0

1,25

1

1,5