Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Podczas przepuszczania tlenku węgla(IV)... 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Podczas wprowadzania tlenku węgla(IV) do roztworu wody wapiennej (wodny roztwór wodorotlenku wapnia) następuje połączenie się tlenku węgla(IV) z wodą, co powoduje powstanie słabego kwasu - kwasu węglowego. Kwas ten reaguje z wodorotlenkiem wapnia tworząc nierozpuszczalny w wodzie węglan wapnia - to powoduje powstanie zmętnienia. Dalsze przepuszczanie tlenku węgla(IV) przez wodny roztwór wodorotlenku wapnia powoduje powstanie większej ilości kwasu węglowego, który reaguje z otrzymanym węglanem wapnia tworząc wodorowęglan wapnia, który już jest solą rozpuszczalną - stąd zanik zmętnienia.

Opisaną sytuację przedstawiają równania reakcji chemicznych:

`CO_2+Ca(OH)_2->CaCO_3darr+H_2O`

`CaCO_3darr+CO_2+H_2O->Ca(HCO_3)_2`