To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Podczas przepuszczania tlenku węgla(IV)... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Podczas wprowadzania tlenku węgla(IV) do roztworu wody wapiennej (wodny roztwór wodorotlenku wapnia) następuje połączenie się tlenku węgla(IV) z wodą, co powoduje powstanie słabego kwasu - kwasu węglowego. Kwas ten reaguje z wodorotlenkiem wapnia tworząc nierozpuszczalny w wodzie węglan wapnia - to powoduje powstanie zmętnienia. Dalsze przepuszczanie tlenku węgla(IV) przez wodny roztwór wodorotlenku wapnia powoduje powstanie większej ilości kwasu węglowego, który reaguje z otrzymanym węglanem wapnia tworząc wodorowęglan wapnia, który już jest solą rozpuszczalną - stąd zanik zmętnienia.

Opisaną sytuację przedstawiają równania reakcji chemicznych:

`CO_2+Ca(OH)_2->CaCO_3darr+H_2O`

`CaCO_3darr+CO_2+H_2O->Ca(HCO_3)_2`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10459

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie