Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017 (Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)

Przeprowadzono chemiczną reakcję zobojętniania... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przeprowadzono chemiczną reakcję zobojętniania...

481
 Zadanie
482
 Zadanie

483
 Zadanie

484
 Zadanie

Zachodzi reakcja opisana równaniem:

`2NaOH+H_2SO_4\ ->\ Na_2SO_4+2H_2O `

Z równania tej reakcji wynika, że 2 mole NaOH reagują z 1 molem H2SO4. Oznacza to, że stosunek molowy tych substratów wynosi 2:1

Aby obliczyć stosunek masowy tych substratów musimy najpierw policzyć masy każdego z nich

`M_(NaOH)=M_(Na)+M_O+M_H=23g/(mol)+16g/(mol)+1g/(mol)=40g/(mol) `

`M_(H_2SO_4)=2*M_H+M_S+4*M_O=2*1g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=98g/(mol) `

Wiemy już, że oba substraty reagują w stosunku molowym 2:1, ich stosunek masowy musi się więc odnosić również do liczby moli. Oznacza to, że 2.40g NaOH reaguje z 98g H2SO4:

`2*40g/(mol)\ NaOH\ :\ 98g/(mol)\ H_2SO_4 `

Stosunek masowy substratów reakcji wynosi więc:

`40\ NaOH\ :\ 49\ H_2SO_4 `

 

Stosunek molowy: `n\ NaOH\ :\ n\ H_2SO_4\ =\ 2\ :\ 1`

Stosunek masowy:`\ m\ NaOH\ :\ m\ H_2SO_4\ =\ 40\ :\ 49`

DYSKUSJA
Informacje
Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10248

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie