Autorzy:Dorota Lewandowska , Anna Warchoł

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Badanie właściwości etenu 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Sprzęt laboratoryjny: probówka, zlewki, łuczywko

Odczynniki: eten, roztwór bromu, roztwór KMnO4

Próba palności

 

Obserwacje: Eten spala się żółtym, lekko kopcącym płomieniem

Próba z roztworem bromu

 

Obserwacje: Następuje odbarwienie roztworu bromu

Próba z roztworem manganianu(VII) potasu

 

Obserwacje: Następuje odbarwienie roztworu manganianu(VII) potasu

Wnioski: Eten jest gazem palnym. Ma charakter nienasycony (wiązanie wielokrotne).