Oblicz masę cząsteczkową alkanu... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Oblicz masę cząsteczkową alkanu...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

a) `CH_3-(CH_2)_2-CH_3`

`M_(CH_3-(CH_2)_2-CH_3)=4*M_C+10*M_H=4*12u+10*1u=48u+10u=58u `

b) `C_3H_8`

`M_(C_3H_8)=3*M_C+8*M_H=3*12u+8*1u=36u+8u=44u `

c) Cząsteczka ma o 6 atomów wodoru więcej niż cząsteczka butanu. Butan ma wzór:

`C_4H_10 `

Więc opisywana cząsteczka ma 16 atomów wodoru. Korzystając z wzory opisującego ogólny wzór alkanów ustalimy ile atomów węgla posiada ta cząsteczka

Ogólny wzór alkanów:

`C_nH_(2n+2) `

Wiemy, że cząsteczka ma 16 atomów wodoru, więc:

`2n+2=16 `

`2n=14\ \ |(\ :\ 2) `

`n=7 `

Opisywana cząsteczka będzie miała wzór:

`C_7H_16 `

Obliczamy jej masę:

`M_(C_7H_16)=7*M_C+16*M_H=7*12u+16*1u=84u+16u=100u`

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 3 2015
Autorzy: Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2577

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie