Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Rozpuszczono 49g kwasu siarkowego(VI) w 0,5dm^3 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Celem zadania jest obliczenie stężenia molowego, wzór: `C_m=n/(V_r)` 

Obliczmy najpierw liczbę moli rozpuszczonych w wodzie. W tym celu musimy znać masę molową kwasu siarkowego(VI):

`M_(H_2SO_4)=2*1g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=98g/(mol)`

Ułóżmy proporcję:

`98g----1mol`

`49g----n`

`n=(49g*1mol)/(98g)=0,5mol`

Wiemy już, że w roztworze będzie się znajdoważ 0,5 mola kwasu siarkowego(VI).

Teraz obliczmy objętość roztworu:

Wiemy, że `0,5dm^3=500cm^3` i zakładamy, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` , czyli `500cm^3` waży 500g.

Łączna masa roztworu to masa wody i substancji rozpuszczonej to: 500g+49g=549g

W treści zadania podano gęstość powstałego roztworu wynosi `1,15g/(cm^3)` , ułóżmy proporcję:

`1,15g----1cm^3`

`549g----V_r`

`V_r=(549g*1cm^3)/(1,15g)~~477,4cm^3=0,4774dm^3`  

Teraz możemy obliczyć stężenie molowe:

`C_m=(0,5mol)/(0,4774dm^3)~~1,05(mol)/(dm^3)`   

 

Odpowiedź:Stężenie molowe wynosi `1,05(mol)/(dm^3)`