Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zmieszano dwa rozrtwory tej samej substancji 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`V_(r1)=50cm^3=0,05dm^3`

`C_(m1)=3(mol)/(dm^3)`

`V_(r2)=0,25dm^3`

`C_(m2)=2(mol)/(dm^3)`

Szukane:

`n_1`

`n_2`

`n_3`

`V_(r3)`

`C_(m3)`

Wzory:

`C_m=n/(V_r)->n=C_m*V_r`

`n_3=n_1+n_2`

`V_(r3)=V_(r1)+V_(r2)`

`C_(m3)=(n_3)/(V_(r3))`

Obliczenia:

`n_1=3(mol)/(dm^3)*0,05dm^3=0,15mol`

`n_2=2(mol)/(dm^3)*0,25dm^3=0,5mol`

`n_3=0,15mol+0,5mol=0,65mol`

`V_(r3)=0,05dm^3+0,25dm^3=0,3dm^3`

`C_(m3)=(0,65mol)/(0,3dm^3)~~2,17(mol)/(dm^3)`

 

Odpowiedź:Stężenie molowe otrzymanego roztworu wynosi około `2,17(mol)/(dm^3)`