Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

W roztworze wodorotlenku sodu, otrzymanym po... 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W roztworze wodorotlenku sodu, otrzymanym po...

Zadanie 129
 Zadanie

Zadanie 130
 Zadanie

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

`2Na+2H_2O\ ->\ 2NaOH+H_2 `

Po reakcji stosunek molowy wodorotlenku sodu do wody wynosił 1:22

`n_(NaOH)\ :\ n_(H_2O)\ =\ 1:22 `

Korzystając z równania reakcji możemy stwierdzić, że aby powstały 2 mole NaOH musimy zużyć 2 mole wody. W naszej reakcji powstał 1 mol NaOH, zużyto więc 1 mol wody. Więc przed reakcją były 23 mole wody. Podobnie z sodem - do otrzymania 2 moli wodorotlenku sodu należy zużyć 2 mole sodu. W naszej reakcji powstał 1 mol NaOH, zużyto więc 1 mol Na. 

Stosunek molowy Na do H2O przed reakcją wynosił więc:

`n_(Na)/n_(H_2O)=1/(23) `

Stosunek masowy Na do H2O przed reakcją wynosił więc:

`m_(Na)/m_(H_2O)=(1*23g)/(23*18g)=1/(18) `