Oblicz masę węglanu wapnia... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz masę węglanu wapnia...

Zadanie 126
 Zadanie

Zawartość tlenku wapnia wynosi 12,3% w mieszaninie ciał stałych, czyli w mieszaninie CaO oraz CaCO3

Zawartość procentową CaO obliczymy ze wzoru:

`%CaO=(m_(CaO))/(m_(CaCO_3)+m_(CaO))*100% `

Masy molowe wymienionych substancji wynoszą:

`M_(CaCO_3)=100g/(mol) `

`M_(CaO)=56g/(mol) `

Ze 100g CaCO3 powstaje 56g CaO

`100g\ CaCO_3\ -\ 56g\ CaO `

Więc z 5,0g CaCO3 powstanie x*56g\ CaO

`5,0g\ CaCO_3\ -\ x*56g\ CaO `

A pozostanie 5,0-x*100g CaCO3

Podstawamy dane do równania ustalonego powyżej. X w tym równaniu oznacza liczbę moli substancji.

`12,3%=(x*56g)/(x*56g+5,0g-x*100g)*100% `

Wyznaczamy wartość X:

`12,3%=(56x)/(56x+5-100x)*100%\ \ |\ (\ :\ 100%) `

`0,123=(56x)/(5-44x)\ \ |\ *(5-44x) `

`0,615-5,412x=56x `

`0,615=61,412x `

`x=0,01 `

Przereagowało więc 0,01 mol węglanu wapnia. Obliczmy jaka to masa:

`m_(CaCO_3)=0,01mol*100g/(mol)=1,0g `

Pozostało więc:

`m_(CaCO_3)=5,0g-1,0g=4,0g `

Odpowiedź: Po reakcji w probówce pozostało 4,0g węglanu wapnia

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4698

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie