Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

W związku X stosunek masy kationów... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

`"potas"\ +\ "tlen"\ ->\ "związek X" ` 

Związek ten będzie miał wzór:

`K_xO_y `

Zapisujemy stosunek mas kationów do anionów

`m_K/m_O=(1,22)/(1) ` 

Wiemy, że pewna ilość kationów potasu (x) oraz pewna ilość anionów tlenu (y) tworzą związek. Więc stosunek ich mas można zapisać w następującej postaci:

`(x*39g)/(y*16g)=(1,22)/(1) `   

`39x=1,22*16y `

`39x=19,52y\ \ \ |\ :19,52 ` 

`y=2x\ \ ->\ 2y\ "oraz"\ 1x`

Tak więc związek X tworzą dwa aniony tlenu i jeden kation potasu, czyli wzór sumaryczny wygląda następująco:

`KO_2`