Z wartości iloczynu rozpuszczalności wynika... 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Z wartości iloczynu rozpuszczalności wynika...

Zadanie 364
 Zadanie

Zadanie 365
 Zadanie

Rozpuszczalność molowa chlorku srebra, S, wynosi:

`S=1,26*10^(-5)(mol)/(dm^3) `

Rozpuszczalność molowa określa stężenie molowe nasyconego roztworu, czyli jednocześnie określa rozpuszczalność danej soli w danej objętości wody. 

`S=C_(AgCl) `

Rozpuszczalność molowa informuje nas, że w 1dm3 roztworu znajduje się 1,26.10-5 mol chlorku srebra. Obliczmy jaka to masa chlorku srebra:

`M_(AgCl)=180g/(mol)+35,5g/(mol)=143,5g/(mol) `

`1mol\ AgCl\ \ -\ \ 143,5g `

`1,26*10^(-5)mol\ AgCl\ \ -\ \ x `

`x=(1,26*10^(-5)mol*143,5g)/(1mol)=1,8*10^(-3)g `

Oznacza to, że w 1dm3 wody, czyli 1000g (masę chlorku srebra pomijamy, gdyż w porównaniu do masy wody jest zaniedbywalnie mała i nie wpływa na wynik) znajduje się 1,8.10-3g AgCl. Obliczmy ile gramów chlorku srebra rozpuści się w 100g wody, czyli wyznaczmy rozpuszczalność tego roztworu:

`1,8*10^(-3)g\ AgCl\ \ -\ \ 1000g\ H_2O `

`\ \ \ x\ \ \ \ \ \ AgCl\ \ -\ \ 100g\ H_2O `

`x=(100g*1,8*10^(-3)g)/(1000g)=1,8*10^(-4)g `

Oznacza to, że w 100g wody rozpuszcza się 1,8.10-4g AgCl. 

Odpowiedź: Rozpuszczalność AgCl wynosi 1,8.10-4g/100g wody

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-30
dzięki
user profile image
Gość

0

2017-10-05
dzieki :)
user profile image
Gość

0

2017-11-08
Dzieki za pomoc!
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4740

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie