Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Oblicz stężenie procentowe... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz stężenie procentowe...

Zadanie 278
 Zadanie

Zadanie 279
 Zadanie

W roztworze C na jeden jon przypada 25 cząsteczek wody. Sól Ca(NO3)2 składa się z 3 jonów: Ca2+ oraz dwóch jonów NO3-. Roztwór będzie więc zawierać 3.25 cząsteczek wody, czyli 75 cząsteczek wody. 

Obliczmy masę molową soli oraz wody:

`M_(Ca(NO_3)_2)=164g/(mol) `

`M_(H_2O)=18g/(mol)*75=1350g/(mol) `

Łączna masa roztworu wyniesie więc:

`m_(r-ru)=1350g+164g=1514g `

Stężenie procentowe roztworu wyniesie:

`Cp=(m_s)/(m_(r-ru))*100% `

`Cp=(164g)/(1514g)*100% `

`Cp=10,8% `

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu C wynosi 10,8%