Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań, Wydawnictwo szkolne OMEGA)

Oblicz stężenie procentowe... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz stężenie procentowe...

Zadanie 278
 Zadanie

Zadanie 279
 Zadanie

W roztworze C na jeden jon przypada 25 cząsteczek wody. Sól Ca(NO3)2 składa się z 3 jonów: Ca2+ oraz dwóch jonów NO3-. Roztwór będzie więc zawierać 3.25 cząsteczek wody, czyli 75 cząsteczek wody. 

Obliczmy masę molową soli oraz wody:

`M_(Ca(NO_3)_2)=164g/(mol) `

`M_(H_2O)=18g/(mol)*75=1350g/(mol) `

Łączna masa roztworu wyniesie więc:

`m_(r-ru)=1350g+164g=1514g `

Stężenie procentowe roztworu wyniesie:

`Cp=(m_s)/(m_(r-ru))*100% `

`Cp=(164g)/(1514g)*100% `

`Cp=10,8% `

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu C wynosi 10,8%

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10555

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie