Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA

Rok wydania:2016

Dla temperatury 800C i stosunku molowego... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dla temperatury 800C i stosunku molowego...

Zadanie 198
 Zadanie

Zadanie 199
 Zadanie

Zadanie 200
 Zadanie

Stosunek wyjściowy mieszaniny pary wodnej do metanu wynosił 5:1. W temperaturze 800oC dla tej mieszaniny stopień przereagowania metanu wynosi 80%, oznacza to, że reakcji uległo 0,8 mol metanu dając 0,8 mol tlenku węgla(II) oraz 0,8 mol wodoru. Jednocześnie ubywa 0,8 mol wody. 

Zapiszmy to w tabelce:

 

Przed reakcją

W trakcie

Stan równowagi

CH4

1

1-0,8

0,2

H2O

5

5-0,8

4,2

CO

0

+0,8

0,8

H2

0

+3*0,8

2,4

Sumaryczna liczba moli mieszaniny wynosi 7,6. Skład procentowy mieszaniny wygląda następująco:

`%(CH_4)=(0,2)/(7,6)*100%=2,6% `

`%(H_2O)=(4,2)/(7,6)*100%=55,3% `

`%(CO)=(0,8)/(7,6)*100%=10,5% `

`%(H_2)=(2,4)/(7,6)*100%=31,6%`