Jaki odczyn będzie miał... 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Aby sprawdzić jaki odczyn będzie miał powstały roztwór, musimy sprawdzić, czy reakcja zobojętniania zaszła do końca.

Zapiszmy równanie tej reakcji:

 

Wiemy, że mamy 200 g 5-procentowego roztworu kwasu. Obliczmy masę kwasu, która znajduje się w tym roztworze:

 

Obliczmy jeszcze masę cząsteczkową tego kwasu

 

Wiemy również, że mamuy 200 g 5-procentowego roztworu wodorotlenku. Obliczmy masę wodorotlenku, która znajduje się w tym roztworze:

 

Obliczmy jeszcze masę cząsteczkową tego wodorotlenku

 

Z równania reakcji widzimy, że do całkowitego zobojętnienia 36,5 u kwasu solnego potrzebujemy 56 u wodorotlenku potasu. My mamy 10 g kwasu i 10 g wodorotlenku. Od razu widać, że mamy zdecydowanie za mało wodorotlenku, aby całkowicie zobojętnić kwas. Po zajściu reakcji w roztworze wciąż pozostaną cząsteczki kwasu, a więc odczyn roztworu będzie kwasowy.

 

Odpowiedź: Odczyn roztworu po reakcji będzie kwasowy

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania:
ISBN: 9788302154560
Autor rozwiązania
user profile

Ania

24466

Nauczyciel

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Kwadrat

W kwadracie: 

 • wszystkie boki mają jednakową długość

 • wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90°)

 • przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe

Wzór na pole kwadratu

`P=a*a=a^2` 

`a`  - długość boku kwadratu


Uwaga!

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom