Przeprowadzono redukcję 120 g tlenku... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Zapisujemy równanie reakcji:

`#(CuO)_(120g)+#(H_2)_(8g)\ ->\ #(Cu)_X+H_2O `

Obliczamy ile miedzi udało się uzyskać w wyniku tej reakcji. Do tego celu potrzebna będzie nam masa cząsteczkowa tlenku miedzi(II) oraz miedzi

`m_(CuO)=64g+16g=80g `

`m_(Cu)=64g `

Z równania reakcji wynika, że z 80g tlenku miedzi(II) można uzyskać 64g miedzi. Dzięki tej informacji możemy zapisać proporcję:

`80g\ CuO\ -\ 64g\ Cu `

`120g\ CuO\ -\ x `

`x=(120g*64g)/(80g)=96g `

W wyniku przeprowadzonej reakcji uzyskano 96g miedzi. 

Obliczmy teraz jaką objętość zajmnie uzyskana miedź. Przyjujemy gęstość miedzi (odczytaną z tablic) d=8,96g/cm3. Korzystamy z wzoru:

`V=m/d `

`V=(96g)/(8,96g/(cm^3))=10,71cm^3 `

Uzyskana miedź zajmie objętość `10,71cm^3.`  

Obliczmy teraz jaka objętość miedzi będzie potrzebna do pokrycia blaszki. Blaszka ma wymiary 2x4cm i pokrywamy ją warstwą o grubości 0,2mm czyli 0,02cm. Blaszka pokrywana jest z obu stron

`V=2*(2cm*4cm*0,02cm)=0,32cm^3 `

Aby pokryć blaszkę miedzią, należy zużyć jej 0,32cm3, a w wyniku przeprowadzonej reakcji otrzymaliśmy jej znacznie więcej.

Odpowiedź: Otrzymanej miedzi wystarczy na pokrycie blaszki.

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór prostych zadań z chemii dla uczniów gimnazjum
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2577

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie