Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:ZamKor

Rok wydania:2015

Przeprowadzono redukcję 120 g tlenku... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapisujemy równanie reakcji:

`#(CuO)_(120g)+#(H_2)_(8g)\ ->\ #(Cu)_X+H_2O `

Obliczamy ile miedzi udało się uzyskać w wyniku tej reakcji. Do tego celu potrzebna będzie nam masa cząsteczkowa tlenku miedzi(II) oraz miedzi

`m_(CuO)=64g+16g=80g `

`m_(Cu)=64g `

Z równania reakcji wynika, że z 80g tlenku miedzi(II) można uzyskać 64g miedzi. Dzięki tej informacji możemy zapisać proporcję:

`80g\ CuO\ -\ 64g\ Cu `

`120g\ CuO\ -\ x `

`x=(120g*64g)/(80g)=96g `

W wyniku przeprowadzonej reakcji uzyskano 96g miedzi. 

Obliczmy teraz jaką objętość zajmnie uzyskana miedź. Przyjujemy gęstość miedzi (odczytaną z tablic) d=8,96g/cm3. Korzystamy z wzoru:

`V=m/d `

`V=(96g)/(8,96g/(cm^3))=10,71cm^3 `

Uzyskana miedź zajmie objętość `10,71cm^3.`  

Obliczmy teraz jaka objętość miedzi będzie potrzebna do pokrycia blaszki. Blaszka ma wymiary 2x4cm i pokrywamy ją warstwą o grubości 0,2mm czyli 0,02cm. Blaszka pokrywana jest z obu stron

`V=2*(2cm*4cm*0,02cm)=0,32cm^3 `

Aby pokryć blaszkę miedzią, należy zużyć jej 0,32cm3, a w wyniku przeprowadzonej reakcji otrzymaliśmy jej znacznie więcej.

Odpowiedź: Otrzymanej miedzi wystarczy na pokrycie blaszki.