Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:ZamKor

Rok wydania:2015

W procesie otrzymywania żelaza... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapisujemy równanie reakcji i dopisujemy do niego masy substratów i produktów reakcji, podane w treści zadania:

`#(Fe_2O_3)_(16g)+#(3CO)_(8,4g)\ ->\ #(2Fe)_(11,2g)+#(3CO_2)_(x) `

Korzystając z prawa zachowania masy wyznaczamy masę uzyskanego tlenku węgla(IV)

`m_(CO_2)=(16g+8,4g)-11,2g=13,2g `

Znając gęstość tlenku węgla(IV) możemy wyznaczyć jaką zajmuje on objętość:

`d_(CO_2)=1,96g/(dm^3) `

Korzystając z zależności `d=m/V` wyznaczamy wzór pozwalający obliczyć objętość gazu:

`V=m/d `

Podstawiamy dane liczbowe:

`V=(13,2g)/(1,96(g)/(dm^3))=6,73dm^3 `

Odpowiedź: W wyniku tej reakcji powstało 6,73dm^3 tlenku węgla(IV)