Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:ZamKor

Rok wydania:2015

Pewien pierwiastek X tworzy... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Pierwszy tlenek:

`m_X\ :\ m_O\ =\ 13\ :\ 4 `

Drugi tlenek:

`m_X\ :\ m_O\ =\ 13\ :\ 6 ` 

Wiemy, że stosunek masowy ustala się według wzoru:

`("masa pierwiastka"*"ilość atomów")/("masa pierwiastka"*"ilość atomów")` 

Dla pierwszego tlenku możemy więc zapisać zależność:

`("masa pierwiastka X"*"ilość atomów")/("masa tlenu"*"ilość atomów")=(13)/4 `

Wiedząc, że masa tlenu równa jest 16u, spróbujmy tak rozszerzyć ułamek przedstawiający stosunek masowy, aby liczba przedstawiająca ilość tlenu równa była jego masie (czyli tak rozszerzamy ułamek, aby w mianowniku było 16)

`(13)/4*4/4=(13*4)/(4*4)=(52)/(16) ` 

Rozszerzając licznik i mianownik przez 4 otrzymujemy stosunek masowy równy 52:16. Dzięki temu znając masę pierwiastka X możemy, korzystając z układu okresowego, odnaleźć jaki to pierwiastek.

--> jest to chrom o symbolu Cr

Pierwszym tlenkiem, o stosunku masowym 13:4 jest więc tlenek `CrO` . 

Podstawiamy wyznaczoną masę do stosunku masowego określonego dla drugiego tlenku tego pierwiastka w celu sprawdzenia, czy wyznaczona masa spełnia również tą zależność.

`(m_(Cr)*X)/(m_O*Y)=(13)/6 `

`(52*X)/(16*Y)=(13)/6 `

`52X*6=16Y*13 `

`312X=208Y `

`Y=1,5X `

`2Y=3X `

`X:Y\ =\ 2:3 `

Daje to więc tlenek o wzorze `Cr_2O_3`

Wyznaczona masa pierwiastka spełnia również zależność stosunku masowego określoną dla drugiego tlenku. Oznacza to, że poszukiwanym pierwiastkiem był chrom.