Pewien pierwiastek X tworzy... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Pierwszy tlenek:

`m_X\ :\ m_O\ =\ 13\ :\ 4 `

Drugi tlenek:

`m_X\ :\ m_O\ =\ 13\ :\ 6 `

Wiemy, że stosunek masowy ustala się według wzoru:

`("masa pierwiastka"*"ilość atomów")/("masa pierwiastka"*"ilość atomów")`

Dla pierwszego tlenku możemy więc zapisać zależność:

`("masa pierwiastka X"*"ilość atomów")/("masa tlenu"*"ilość atomów")=(13)/4 `

Wiedząc, że masa tlenu równa jest 16u, spróbujmy tak rozszerzyć ułamek przedstawiający stosunek masowy, aby liczba przedstawiająca ilość tlenu równa była jego masie (czyli tak rozszerzamy ułamek, aby w mianowniku było 16)

`(13)/4*4/4=(13*4)/(4*4)=(52)/(16) `

Rozszerzając licznik i mianownik przez 4 otrzymujemy stosunek masowy równy 52:16. Dzięki temu znając masę pierwiastka X możemy, korzystając z układu okresowego, odnaleźć jaki to pierwiastek.

--> jest to chrom o symbolu Cr

Pierwszym tlenkiem, o stosunku masowym 13:4 jest więc tlenek `CrO` . 

Podstawiamy wyznaczoną masę do stosunku masowego określonego dla drugiego tlenku tego pierwiastka w celu sprawdzenia, czy wyznaczona masa spełnia również tą zależność.

`(m_(Cr)*X)/(m_O*Y)=(13)/6 `

`(52*X)/(16*Y)=(13)/6 `

`52X*6=16Y*13 `

`312X=208Y `

`Y=1,5X `

`2Y=3X `

`X:Y\ =\ 2:3 `

Daje to więc tlenek o wzorze `Cr_2O_3`

Wyznaczona masa pierwiastka spełnia również zależność stosunku masowego określoną dla drugiego tlenku. Oznacza to, że poszukiwanym pierwiastkiem był chrom.

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór prostych zadań z chemii dla uczniów gimnazjum
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2326

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie