Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:ZamKor

Rok wydania:2015

W związku o wzorze... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

`m_(Mo)\ :\ m_S\ =\ 3\ :\ 2 `

Dysponujemy 150g siarczku molibdenu. Ze stosunku mas widzimy, że masa całego związku rozkłada się na 5 części `(3+2)` , z których każda waży po 30g `(150g":"5=30g)`

Wynika z tego, że masa molibdenu zawartego w związku wynosi 90g `(3*30g=90g)`