Chemia Nowej Ery 3 2013 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Oblicz, ile decymetrów sześciennych wodoru 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile decymetrów sześciennych wodoru

53*
 Zadanie

54*
 Zadanie

55*
 Zadanie

Równanie reakcji chemicznej:

`2CH_3COOH+2Na->2CH_2COONa+H_2uarr`

Z treści zadania wiemy, że gęstość użytego roztworu kwasu octowego wynosi `d=1,0261g/(cm^3)`

Obliczmy masę `0,1dm^3=100cm^3` roztworu tego kwasu:

`1cm^3----1,0261g`

`100cm^3----m_r`

`m_r=(100cm^3*1,0261g)/(1cm^3)=102,61g`

Z treści zadania wiemy rónież, że mamy do dyspozycji roztwór kwasu o stężeniu `C_p=20%` .

Obliczmy ile czystego kwasu znajduje się w 102,61g roztworu:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%\ |*m_r\ \ =>\ \ \ C_p*m_r=m_s*100%\ |:100%\ \ =>\ \ \ m_s=(C_p*m_r)/(100%)`

`m_s=(20%*102,61)/(100%)=20,522g`

Aby obliczyć ile wodoru się wydzieli, nalezy obliczyć masę cząsteczkowa kwasu octowego i cząsteczki wodoru:

`m_C=12u`

`m_H=1u`

`m_O=16u`

`m_(CH_3COOH)=2*m_C+4*m_H+2*m_O=2*12u+4*1u+2*16u=60u`

`m_(H_2)=2*m_H=2*1u=2u`

Z równania reakcji wynika, że z 2 cząsteczek kwasu octowego powstaje 1 cząsteczka wodru.

Układamy proporcję i obliczamy masę wydzielonego wodoru:

`2*60u\ CH_3COOH----2u\ H_2`

`20,522g\ CH_3COOH----x`

`x=(20,522g*2u)/(2*60u)~~0,342g`

Gęstość wodoru wynosi `d=0,0823g/(dm^3)`

Obliczmy jaką objętość zajmie 0,244g wodoru:

`0,0823g----1dm^3`

`\ \ 0,342g----y `

`y=(0,342g*1dm^3)/(0,0823g)~~4,16dm^3`

 

Odp. W reakcji wydzieli sie około `4,16dm^3` wodoru.

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 3 2013
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie