Autorzy:Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

Porównaj zawartość procentową wodoru 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Porównaj zawartość procentową wodoru

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

amoniak `NH_3`  

`m_N=14u`

`m_H=1u`

`m_(NH_3)=m_N+3*m_H=14u+3*1u=17u`

`%H_(NH_3)=(3*m_H)/(m_(NH_3))*100%=(3u)/(17u)*100%=17,6%`

 

metan `CH_4`

`m_C=12u`

`m_H=1u`

`m_(CH_4)=m_C+4*m_H=12u+4u=16u`

`%H_(CH_4)=(4*m_H)/(m_(CH_4))*100%=(4u)/(16u)*100%=25%`

 

siarkowodór `H_2S`

`m_S=32u`

`m_H=1u`

`m_(H_2S)=2*m_H+m_S=2u+32u=34u`

`%H_(H_2S)=(2*m_H)/(m_(H_2S))*100%=(2u)/(34u)*100%=5,9%`

 

Odp. Najwiąksza zawartość procentowa wodoru występuje w metanie i wynosi 25%, a najmniejsza zawartość wodoru występuje w siarkowodorze i wynosi 5,9%