Oblicz i porównaj masy trzech balonów wypełnionych 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz i porównaj masy trzech balonów wypełnionych

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Dane:

`V=100cm=0,1dm^3`

`d_(H_2)=0,09g/(dm^3)`

`d_(He)=0,18g/(dm^3)`

`d_(O_2)=1,43g/(dm^3)`

Szukane:

`m_1`  - masa balonu z wodorem

`m_2` - masa balonu z helem

`m_3` - masa balonu z tlenem

Wzór i przekształcenie:

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V`

Obliczenia:

`m_1=d_(H_2)*V=0,09g/(dm^3)*0,1dm^3=0,009g`

`m_2=d_(He)*V=0,18g/(dm^3)*0,1dm^3=0,018g`

`m_3=d_(O_2)*V=1,43g/(dm^3)*0,1dm^3=0,143g`

 

Odp. Najmniejszą masę będzie miał balon wypełniony wodorem, a największą balon wypełniony tlenem.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-10
dzięki
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie