Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Podczas rozpuszczania chlorki potasu KCl 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) Rysunek przedstawia zachowanie wody wobec kationu potasu  `K^+`

Cząsteczki wody zwrócone są do jonu atomem tlenu, który ma biegun ujemny. W związku z tym jon obecny w wodzie musi być dodatni.

b) Rysunek przedstawia zachowanie wody wobec anionu chlorkowego `Cl^-`

Cząsteczki wody zwrócone są do jonu atomami wodoru, które tworzą biegun dodatni. W związku z tym jon obecny w wodzie musi być ujemny.