Przez roztwór zawierający 0,74g KCl i 1,66 KI 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przez roztwór zawierający 0,74g KCl i 1,66 KI

390
 Zadanie

a) Zapiszmy równania reakcji: 

`1.\ KCl+Br_2-> nie\ zachodzi`

`2.\ 2KI+Br_2->2KBr+I_2`

W osadzie znajduą się: `I_2,\ KBr,\ KCl`  

W osadzie wciąż znajduje się jod, ponieważ w warunkach normalnych (i standardowych) jod jest ciałem stałym - sublimuje dopiero po podgrzaniu

b) Jeśli `KCl ` nie przereagował, to po odparowaniu nadal było go tyle samo, czyli 0,74g.

Na podstawie reakcji 2 obliczmy ile powstało `KBr` i `I_2`  

Patrząc na reakcję 2. widzimy, że z 2 moli KI powstają 2 mole KBr. Obliczmy więc ile powstało KBr z 1,66 KI użytego do reakcji, wiedząc, że wydajność wynosiła 100%.

`M_(KI)=165g/(mol)`

`M_(KBr)=119g/(mol)`

`2*165g\ KI----2*119g KBr`

`1,66g\ KI----x`

`x=(1,66g*2*119g)/(2*165g)~~1,2g`

Analogicznie obliczymy ilość powstałego `I_2`

`M_(I_2)=252g/(mol)`

`2*165g\ KI----252g\ I_2`

`1,66g\ KI----y`

`y=(1,66g*252g)/(2*165g)~~1,27`

Cała masa osady wynosiła: `m_(KCl)+m_(KBr)+m_(I_2)=0,74g+1,2g+1,27g=3,21g`

Teraz obliczmy skład procentowy osadu:

`3,21g----100%`

`0,74g----%KCl`

`%KCl=(0,74g*100%)/(3,21g)=23,05g`

 

`3,21g----100%`

`1,2g----%KBr`

`%KBr=(1,2*100%)/(3,21g)=37,38%`

 

`3,21g----100%`

`1,27g----%I_2`

`%I_2=(1,27g*100%)/(3,21g)=39,57%`

Uwaga: W wynikach mogą występić małe rozbieżności spowodowane różnicą w zaokrągleniach.

Odp. Zawartość procentowa: `KCl\ 23,05%,\ KBr\ 37,38%,\ I_2\ 39,57%`

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-09
Dzięki
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie