Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przez roztwór zawierający 0,74g KCl i 1,66 KI 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przez roztwór zawierający 0,74g KCl i 1,66 KI

390
 Zadanie

a) Zapiszmy równania reakcji: 

`1.\ KCl+Br_2-> nie\ zachodzi`

`2.\ 2KI+Br_2->2KBr+I_2` 

W osadzie znajduą się: `I_2,\ KBr,\ KCl`  

W osadzie wciąż znajduje się jod, ponieważ w warunkach normalnych (i standardowych) jod jest ciałem stałym - sublimuje dopiero po podgrzaniu

b) Jeśli `KCl ` nie przereagował, to po odparowaniu nadal było go tyle samo, czyli 0,74g.

Na podstawie reakcji 2 obliczmy ile powstało `KBr` i `I_2`  

Patrząc na reakcję 2. widzimy, że z 2 moli KI powstają 2 mole KBr. Obliczmy więc ile powstało KBr z 1,66 KI użytego do reakcji, wiedząc, że wydajność wynosiła 100%.

`M_(KI)=165g/(mol)`

`M_(KBr)=119g/(mol)`

`2*165g\ KI----2*119g KBr`

`1,66g\ KI----x`

`x=(1,66g*2*119g)/(2*165g)~~1,2g`

Analogicznie obliczymy ilość powstałego `I_2`

`M_(I_2)=252g/(mol)`

`2*165g\ KI----252g\ I_2`

`1,66g\ KI----y`

`y=(1,66g*252g)/(2*165g)~~1,27`

Cała masa osady wynosiła: `m_(KCl)+m_(KBr)+m_(I_2)=0,74g+1,2g+1,27g=3,21g`

Teraz obliczmy skład procentowy osadu:

`3,21g----100%`

`0,74g----%KCl`

`%KCl=(0,74g*100%)/(3,21g)=23,05g`

 

`3,21g----100%`

`1,2g----%KBr`

`%KBr=(1,2*100%)/(3,21g)=37,38%`

 

`3,21g----100%`

`1,27g----%I_2`

`%I_2=(1,27g*100%)/(3,21g)=39,57%`

Uwaga: W wynikach mogą występić małe rozbieżności spowodowane różnicą w zaokrągleniach.

Odp. Zawartość procentowa: `KCl\ 23,05%,\ KBr\ 37,38%,\ I_2\ 39,57%`