Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, ile gramów wodorotlenku wapnia należy odważyć 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile gramów wodorotlenku wapnia należy odważyć

376
 Zadanie
377
 Zadanie
378
 Zadanie
379
 Zadanie
380
 Zadanie

381
 Zadanie

382
 Zadanie

Azotan(V) sodu `NaNO_3`

W 1 molu azotanu(V) sodu znajdują się 3 mole atomów tlenu, więc w 0,7mola azotanu(V) sodu znajduje się 2,1 mola atomów tlenu, bo `0,7*3=2,1`

wodorotlenek wapnia `Ca(OH)_2`

`M_(Ca(OH)_2)=M_(Ca)+2*M_O+2*M_H=40g/(mol)+2*16g/(mol)+2*1g/(mol)=74g/(mol)`

W 1 molu wodorotlenku wapnia, czyli w 40g znajdują się 2 mole tlenu, więc:

`74g\ Ca(OH)_2----2mol\ at. O`

`x\ Ca(OH)_2----2,1mol`

`x=(40g*2,1mol)/(2mol)=77,7g`

 

Odpowiedź:

Aby w próbce wodorotlenku wapnia znajdowało się tyle samo moli atomów tlenu, co w 0,7 azotanu(V) sodu należy odważyć 77,7g wodorotlenku wapnia.