Oblicz, w ilu gramach węglanu wapnia znajduje się 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Najpierw obliczmy ile atomów znajduje się w `5,6dm^3` tlenku azotu(II) `NO`  

W 1 molu tlenku azotu(II) o objętości `22,4dm^3` w warunkach normalnych znajduje się 1 mol atomów tlenu, czyli `6,02*10^23` , więc:

`22,4dm^3----6,02*10^23`

`5,6dm^3----x`

`x=(5,6dm^3*6,02*10^23)/(22,4dm^3)=1,505*10^23` atomów tlenu

 

Węglan wapnia: `CaCO_3`  

`M_(CaCO_3)=M_(Ca)+M_C+3*M_O=40g/(mol)+12g/(mol)+3*16g/(mol)=100g/(mol)`

W 1 molu węglanu wapnia, czyli w 100g znajdują się 3 mole atomów tlenu, czyli `3*6,02*10^23` , więc:

`100g\ CaCO_3----3*6,02*10^23`

`y\ CaCO_3----1,505*10^23`

`y=(100g*1,505*10^23)/(3*6,02*10^23)~~8,33g`

 

Odpowiedź:

Tyle samo atomów tlenu co w `5,6dm^3` tlenku azotu(II) znajduje się w 8,33g węglanu wapnia.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie