Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz objętość azotu cząsteczkowego odmierzonego 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Amoniak: `NH_3`  

`M_(NH_3)=M_N+3*M_H=14g/(mol)+3*1g/(mol)=17g/(mol)`  

W 1 molu amoniaku znajduje się 1 mol atomów azotu, czyli `6,02*10^23` atomów. Obliczmy więc ile atomów azotu znajduje się w próbce amoniaku o masie 1,7g:

`17g\ NH_3----6,02*10^23`

`1,7g\ NH_3----x`

`x=(1,7g*6,02*10^23)/(17g)=0,602*10^23=6,02*10^22` - atomów azotu

Azot tworzy cząsteczki dwuatomowe, czyli cząsteczek azotu będzie 2 razy mniej niż atomów:

`6,02*10^22:2=3,01*10^22`

Wiemy, że 1 mol gazu zajmuje objętość `22,4dm^3` i zawiera `6,02*10^23` atomów cząsteczek, więc:

`6,02*10^23----22,4dm^3`

`3,01*10^22----y`

`y=(3,01*10^22*22,4dm^3)/(6,02*10^23)=11,2*10^(-1)=1,12dm^3`

Tyle samo atomów azotu co w 1,7g amoniaku znajduje się w `1,12dm^3` azotu cząsteczkowego odmierzonego w warunkach normalnych.