Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wskaż, która z próbek zawiera więcej atomów wodoru 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) Najpierw obliczmy ile cząsteczek związku znajduje się w próbce: 

glukoza:

`M_(C_6H_12O_6)=180g/(mol)`

1 mol to `6,02*10^23` cząsteczek

`180g----6,02*10^23`

`18g----x`

`x=(18g*6,02*10^23)/(180g)=0,602*10^23`

W jednej cząsteczce glukozy znajduje się 12 atomów wodoru, więc w 1 molu znajduje się 12 moli atomów wodoru.

Obliczmy ile atomów wodoru znajduje się w 18g glukozy:

`12*0,602*10^23=ul(7,224*10^23)` atomów wodoru

metan:

Obliczmy ile cząsteczek metanu znajduje się w 0,4 mola

`1mol----6,02*10^23`

`0,4mol----y`

`y=(0,4mol*6,02*10^23)/(1mol)=2,408*10^23`

W jednej cząsteczce metanu znajdują się 4 atomy wodoru, więc w 1 molu znajdują się 4 mole atomów wodoru.

Obliczmy ile atomów worodu znajduje się w 18g glukozy:

`4*2,408*10^23=ul(9,632*10^23)` atomów wodoru

Odp. Więcej atomów wodoru znajduje się w próbce metanu.

 

b) Podobnie jak w podpunkcie a) najpierw obliczamy liczbę cząsteczek w próbkach:

etanol: 

`1mol----6,02*10^23`

`0,05mol----x`

`x=(0,05mol*6,02*10^23)/(1mol)=0,301*10^23`

W jednej cząsteczce etanolu znajduje się 6 atomów wodoru

Obliczamy liczbę atomów wodoru, która znajduje się w 0,05mola etanolu:

`6*0,301*10^23=ul(1,806*10^23)` atomów wodoru

amoniak:

`6,02*10^23----22,4dm^3`

`\ \ \ \ y----2,8dm^3`

`y=(6,02*10^23*2,8dm^3)/(22,4dm^3)=0,7525*10^23`

W jednej cząsteczce amoniaku znajdują się 3 atomy wodoru.

Obliczamy liczbę atomów wodoru, która znajduje się w `2,8dm^3` amoniaku:

`3*0,7525*10^23=ul(2,2575*10^23)` atomów wodoru

Odp. Więcej atomów wodoru znajduje się w próbce amoniaku