Wskaż, która z próbek zawiera więcej atomów wodoru 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

a) Najpierw obliczmy ile cząsteczek związku znajduje się w próbce: 

glukoza:

`M_(C_6H_12O_6)=180g/(mol)`

1 mol to `6,02*10^23` cząsteczek

`180g----6,02*10^23`

`18g----x`

`x=(18g*6,02*10^23)/(180g)=0,602*10^23`

W jednej cząsteczce glukozy znajduje się 12 atomów wodoru, więc w 1 molu znajduje się 12 moli atomów wodoru.

Obliczmy ile atomów wodoru znajduje się w 18g glukozy:

`12*0,602*10^23=ul(7,224*10^23)` atomów wodoru

metan:

Obliczmy ile cząsteczek metanu znajduje się w 0,4 mola

`1mol----6,02*10^23`

`0,4mol----y`

`y=(0,4mol*6,02*10^23)/(1mol)=2,408*10^23`

W jednej cząsteczce metanu znajdują się 4 atomy wodoru, więc w 1 molu znajdują się 4 mole atomów wodoru.

Obliczmy ile atomów worodu znajduje się w 18g glukozy:

`4*2,408*10^23=ul(9,632*10^23)` atomów wodoru

Odp. Więcej atomów wodoru znajduje się w próbce metanu.

 

b) Podobnie jak w podpunkcie a) najpierw obliczamy liczbę cząsteczek w próbkach:

etanol: 

`1mol----6,02*10^23`

`0,05mol----x`

`x=(0,05mol*6,02*10^23)/(1mol)=0,301*10^23`

W jednej cząsteczce etanolu znajduje się 6 atomów wodoru

Obliczamy liczbę atomów wodoru, która znajduje się w 0,05mola etanolu:

`6*0,301*10^23=ul(1,806*10^23)` atomów wodoru

amoniak:

`6,02*10^23----22,4dm^3`

`\ \ \ \ y----2,8dm^3`

`y=(6,02*10^23*2,8dm^3)/(22,4dm^3)=0,7525*10^23`

W jednej cząsteczce amoniaku znajdują się 3 atomy wodoru.

Obliczamy liczbę atomów wodoru, która znajduje się w `2,8dm^3` amoniaku:

`3*0,7525*10^23=ul(2,2575*10^23)` atomów wodoru

Odp. Więcej atomów wodoru znajduje się w próbce amoniaku

 

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie