To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Hydrat siarczanu(VI) żelaza(II) zawiera 63,31% 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Hydrat siarczanu(VI) żelaza(II) zawiera 63,31%

342
 Zadanie
343
 Zadanie
344
 Zadanie

345
 Zadanie

Wzór siarczanu(VI) żelaza(II): `FeSO_4`

`M_(FeSO_4)=M_(Fe)+M_S+4*M_O=56g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=152g/(mol)`

`M_(FeSO_4*5H_2O)=M_(FeSO_4)+5*M_(H_2O)=152g/(mol)+5*18g/(mol)=242g/(mol)`

W hydracie `FeSO_4*5H_2O` znajduje się 9 moli tlenu o łacznej masie: `9*16g=144g`

Zatem zawartość tlenu w hydracie wynosi:

`(144g)/(242g)*100~~59,5%`

Wynik ten nie jest zgodny z założeniami w zadaniu, więc uczeń niepoprawnie wykonał swoje obliczenia. 

 

Poszukajmy odpowiedniego wzory hydratu:

Zawartość tlenu w hydracie jest zbyt mała, więc należy zwiększyć liczbę moli wody przypadająca na jeden mol soli bezwodnej.

Przy założeniu, że na 1 mol soli przypada 6 moli wody:

`M_(FeSO_4*6H_2O)=M_(FeSO_4)+6*M_(H_2O)=152g/(mol)+6*18g/(mol)=260g/(mol)`

W tym hydracie znajduje się 10 moli tlenu o łącznej masie: `10*16g=160g`

Zawartość procentowa tlenu w hydracie: 

`(160g)/(260g)*100%~~61,5%`

Ta zawartość nadal jest nie zgodna z założeniami zadanie, więc dalej zwiększmy liczbę moli wody:

Przy założeniu, że na 1 mol soli przypada 7 moli wody:

`M_(FeSO_4*7H_2O)=M_(FeSO_4)+7*M_(H_2O)=152g/(mol)+7*18g/(mol)=278g/(mol)`

W tym hydracie znajduje się 10 moli tlenu o łącznej masie: `11*16g=176g`

Zawartość procentowa tlenu w hydracie: 

`(176g)/(278g)*100%~~63,3%`

Poprawny wzór: `FeSO_4*7H_2O`

DYSKUSJA
user profile image
Wktoria

26 października 2017
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Karina

22 października 2017
dzieki
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie