To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Hydrat siarczanu(VI) żelaza(II) zawiera 63,31% 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Hydrat siarczanu(VI) żelaza(II) zawiera 63,31%

342
 Zadanie
343
 Zadanie
344
 Zadanie

345
 Zadanie

Wzór siarczanu(VI) żelaza(II): `FeSO_4`

`M_(FeSO_4)=M_(Fe)+M_S+4*M_O=56g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=152g/(mol)`

`M_(FeSO_4*5H_2O)=M_(FeSO_4)+5*M_(H_2O)=152g/(mol)+5*18g/(mol)=242g/(mol)`

W hydracie `FeSO_4*5H_2O` znajduje się 9 moli tlenu o łacznej masie: `9*16g=144g`

Zatem zawartość tlenu w hydracie wynosi:

`(144g)/(242g)*100~~59,5%`

Wynik ten nie jest zgodny z założeniami w zadaniu, więc uczeń niepoprawnie wykonał swoje obliczenia. 

 

Poszukajmy odpowiedniego wzory hydratu:

Zawartość tlenu w hydracie jest zbyt mała, więc należy zwiększyć liczbę moli wody przypadająca na jeden mol soli bezwodnej.

Przy założeniu, że na 1 mol soli przypada 6 moli wody:

`M_(FeSO_4*6H_2O)=M_(FeSO_4)+6*M_(H_2O)=152g/(mol)+6*18g/(mol)=260g/(mol)`

W tym hydracie znajduje się 10 moli tlenu o łącznej masie: `10*16g=160g`

Zawartość procentowa tlenu w hydracie: 

`(160g)/(260g)*100%~~61,5%`

Ta zawartość nadal jest nie zgodna z założeniami zadanie, więc dalej zwiększmy liczbę moli wody:

Przy założeniu, że na 1 mol soli przypada 7 moli wody:

`M_(FeSO_4*7H_2O)=M_(FeSO_4)+7*M_(H_2O)=152g/(mol)+7*18g/(mol)=278g/(mol)`

W tym hydracie znajduje się 10 moli tlenu o łącznej masie: `11*16g=176g`

Zawartość procentowa tlenu w hydracie: 

`(176g)/(278g)*100%~~63,3%`

Poprawny wzór: `FeSO_4*7H_2O`

DYSKUSJA
user profile image
Wktoria

26 października 2017
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Karina

22 października 2017
dzieki
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie