Ustal wzór sumaryczny hydratu: a) chlorku wapnia 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Ustal wzór sumaryczny hydratu: a) chlorku wapnia

342
 Zadanie

343
 Zadanie
344
 Zadanie
345
 Zadanie

`M_(H_2O)=18g/(mol)`

a) Wiemy, że woda w hydracie stanowi 49,3%, więc bezwodna sól stanowi: `100%-49,3%=50,7%`

`M_(CaCl_2)=M_(Ca)+2*M_Cl=40g/(mol)+2*35,5g/(mol)=111g/(mol)`

Obliczmy masę molową hydratu:

`50,7%----111g`

`100%----x`

`x=(100%*111)/(50,7%)~~219g`

Zatem woda stanowi: `219g-111g=108g`

Obliczmy ile moli wody znajduje się w 1 molu hydratu:

`108g:18g=6`

Wzór hydratu: `CaCl_2*6H_2O`

 

b) Wiemy, że woda w hydracie stanowi 52,33%, więc bezwodna sól stanowi: `100%-52,33%=47,67%`

`M_(Na_3PO_4)=3*M_(Na)+M_P+4*M_O=3*23g/(mol)+31g/(mol)+4*16g/(mol)=164g/(mol)`

Obliczamy masę molowe hydratu:

`47,67%----164g`

`100%----y`

`y=(100%*164g)/(47,67%)~~344g`

Zatem woda stanowi: `344g-164g=180g`

Obliczamy ile moli wody znajduje się w 1 molu hydratu: 

`180g:18g=10`

Wzór hydratu: `Na_3PO_4*10H_2O`

 

c) Wiemy, że w hydracie bezwodna sól stanowi 49,99%

`M_(Na_2SO_4)=2*M_(Na)+M_S+4*M_O=2*23g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=142g/(mol)`

Obliczamy masę hydratu:

`49,99%----142g`

`100%----z`

`z=(100%*142g)/(49,99%)~~284g`

Zatem woda stanowi: `284g-142g=142g`

Obliczamy ile moli wody znajduje się w 1 mol hydratu: 

`142g:18g~~8`

Wzór hydratu: `Na_2SO_4*8H_2O`

 

d) Wiemy, że sód stanowił 16,08% hydratu:

`M_(Na)=23g/(mol)`

`M_(Na_2CO_3)=2*23g/(mol)+12g/(mol)+3*16g/(mol)=106g`

`16,08%----2*23g`

`100%----a`

`a=(100%*2*23g)/(16,08%)=286g`

Zatem woda stanowi: `286g-106g=180g`

Obliczamy ile moli wody znajduje się w 1 molu hydratu:

`180g:18g=10`

Wzór hydratu: `Na_2CO_3*10H_2O`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie