Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Ustal wzór sumaryczny hydratu: a) chlorku wapnia 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ustal wzór sumaryczny hydratu: a) chlorku wapnia

342
 Zadanie

343
 Zadanie
344
 Zadanie
345
 Zadanie

`M_(H_2O)=18g/(mol)`

a) Wiemy, że woda w hydracie stanowi 49,3%, więc bezwodna sól stanowi: `100%-49,3%=50,7%`

`M_(CaCl_2)=M_(Ca)+2*M_Cl=40g/(mol)+2*35,5g/(mol)=111g/(mol)`  

Obliczmy masę molową hydratu:

`50,7%----111g`

`100%----x`

`x=(100%*111)/(50,7%)~~219g`

Zatem woda stanowi: `219g-111g=108g`

Obliczmy ile moli wody znajduje się w 1 molu hydratu:

`108g:18g=6`

Wzór hydratu: `CaCl_2*6H_2O`

 

b) Wiemy, że woda w hydracie stanowi 52,33%, więc bezwodna sól stanowi: `100%-52,33%=47,67%`

`M_(Na_3PO_4)=3*M_(Na)+M_P+4*M_O=3*23g/(mol)+31g/(mol)+4*16g/(mol)=164g/(mol)`

Obliczamy masę molowe hydratu:

`47,67%----164g`

`100%----y`

`y=(100%*164g)/(47,67%)~~344g`

Zatem woda stanowi: `344g-164g=180g`

Obliczamy ile moli wody znajduje się w 1 molu hydratu: 

`180g:18g=10`

Wzór hydratu: `Na_3PO_4*10H_2O`

 

c) Wiemy, że w hydracie bezwodna sól stanowi 49,99%

`M_(Na_2SO_4)=2*M_(Na)+M_S+4*M_O=2*23g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=142g/(mol)`

Obliczamy masę hydratu:

`49,99%----142g`

`100%----z`

`z=(100%*142g)/(49,99%)~~284g`

Zatem woda stanowi: `284g-142g=142g`

Obliczamy ile moli wody znajduje się w 1 mol hydratu: 

`142g:18g~~8`

Wzór hydratu: `Na_2SO_4*8H_2O`

 

d) Wiemy, że sód stanowił 16,08% hydratu:

`M_(Na)=23g/(mol)`

`M_(Na_2CO_3)=2*23g/(mol)+12g/(mol)+3*16g/(mol)=106g`

`16,08%----2*23g`

`100%----a`

`a=(100%*2*23g)/(16,08%)=286g`

Zatem woda stanowi: `286g-106g=180g`

Obliczamy ile moli wody znajduje się w 1 molu hydratu:

`180g:18g=10`

Wzór hydratu: `Na_2CO_3*10H_2O`