Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Pewien metal tworzy z wodorem związek, który 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że pewien metal tworzy wodorek, w którym stosunek molowy metalu do wodoru jest równy 1:1. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że matal ten jest jednowartościowy.

a) W wyniku reakcji wodorotlenku tego metalu z tlenkiem węgla(IV) powstaje sól, węglan metalu.

Wzór ogólny: `M_2CO_3`  

b) W treści zadania zapisano, że masa molowa tej soli jest równa `138g/(mol)`

Oznaczmy przez x masę molwą metalu M.

`2x+M_C+3*M_O=138g/(mol)`

`2x+12g/(mol)+3*16g/(mol)=138g/(mol)`

`2x=138g/(mol)-60g/(mol)`

`2x=78g/(mol)\ |:2`

`x=39g/(mol)`

Masa molowa soli wynosi `39g/(mol)`