Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Tlenek pewnego metalu o wzorze A2O3 ma masę 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

`M_=160g/(mol)`

Wiemy, że wzór ogólny to `A_2O_3.`

Oznaczmy masę molową pierwiastka A jako x.

`2x+3*M_O=160g/(mol)`

`2x+3*16g/(mol)=160g/(mol)`

`2x=160g/(mol)-48g/(mol)`

`2x=112g/(mol)\ |:2`

`x=56g/(mol)`

a) Szukanym pierwiastkiem jest żelaza o masie molowej `56g/(mol)` 

b) Wzór sumaryczny tlenku `Fe_2O_3`