Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Według znanego niemieckiego chemika 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Wiemy, że w `1m^3` znajduje się 0,01mg=0,00001g, bo 1g=1000g

`M_(Au)=197g/(mol)`

Obliczamy liczbę moli w próbce złota o masie `0,00001g=10^(-4)`

`197g----1mol`

`10^(-4)g----x`

`x=(10^(-4)g*1mol)/(197g)=5,076*10^(-8)mol`

Obliczamy liczbę atomów złota w próbce:

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1mol----6,02*10^23`

`5,076*10^(-8)mol----y`

`y=(5,076*10^(-8)*6,02*10^23)/(1mol)=3,056*10^16`

 

Odpowiedź:

W `1m^3` znajduje się `5,076*10^(-8)`   mol złota i `3,056*10^16` .