Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych

295
 Zadanie
296
 Zadanie

297
 Zadanie

298
 Zadanie
299
 Zadanie

a) 

`Zn^0+N^(V)O_3^(-)+OH^(-)+H_2O->[Zn^(II)(OH)_4]^(2-)+N^(-III)H_3`

utlenianie: `Zn->[Zn(OH)_4]^(2-)`  

Po lewej stronie brakuje atomów tlenu i wodoru, więc dopisujemy `4 OH^(-)` , ponieważ jest to środowisko zasadowe:

`Zn+4OH^(-)->[Zn(OH)_4]^(2-)`

Obliczamy ładunki po obu stronach równania: 

Lewa strona: -4

Prawa strona: -2

Po prawej stronie należy wyrównać ładunek do -4, więc w reakcji biorą udział 2 elektrony:

`Zn+4OH^(-)->[Zn(OH)_4]^(2-)+2e^(-)`

redukcja:  `NO_3^(-)->NH_3`

Po prawej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `OH^(-)` , ponieważ to środowisko zasadowe, a po lewej dopisujemy `H_2O` :

`NO_3^(-)+H_2O->NH_3+OH^(-)`

Dobieramy współczynniki, tak, żeby ilości atomów tlenu i wodoru były sobie równe po ubu stronach równania:

`NO_3^(-)+6H_2O->NH_3+9OH^(-)`

Obliczamy ładunki po obu stronach równania:

Lewa strona: -1

Prawa strona: -9

Po lewej stronie należy wyrównać ładunek do -9, więc w reakcji bierze udział 8 elektronów:

`NO_3^(-)+6H_2O+8e^(-)->NH_3+9OH^(-)`

Bilans elektronowy:

`Zn+4OH^(-)->[Zn(OH)_4]^(2-)+2e^(-)\ |*4`

`NO_3^(-)+6H_2O+8e^(-)->NH_3+9OH^(-)`

`4Zn+16OH^(-)->4[Zn(OH)_4]^(2-)+8e^(-)`

`NO_3^(-)+6H_2O+8e^(-)->NH_3+9OH^(-)`

Sumaryczne równanie reakcji:

`4Zn+NO_3^(-)+ul(16OH^(-))+6H_2O+strike(8e^(-))->4[Zn(OH)_4]^(2-)+NH_3+strike(8e^(-))+ul(9OH^(-))`

`4Zn+NO_3^(-)+7OH^(-)+6H_2O->4[Zn(OH)_4]^(2-)+NH_3`

 

 b) 

`P_4^0+I^(V)O_3^(-)+OH^(-)->P^(V)O_4^(3-)+I_2^0+H_2O`

utlenianie: `P_4->PO_4^(3-)`

Po lewej stronie brakuje nam atomów tlenu, więc dopisujemy `OH^(-)` , ponieważ to środowisko zasadowe, a po prawej dopisujemy `H_2O` i uzgadniamy liczbę atomów fosforu:

 `P_4+OH^(-)->4PO_4^(3-)+H_2O`

Dobieramy współczynniki, tak, aby ilości atomów tlenu i wodoru były odpowiednio równe po obu stronach równania. Wskazówka: przy `OH^(-)` wstaw podwojoną liczbę brakujących atomów tlenu, więc jeśli po prawej stronie mamy 16 atomów tlenu (nie licząc tego w cząsteczce wody), to przy `OH^(-)` wstawimy 32:

`P_4+32OH^(-)->4PO_4^(3-)+16H_2O`

Obliczamy ładunki po obu stronach równania: 

Lewa strona: -32

Prawa strona: -12

Po prawej stronie należy wyrównać ładunek do -32, więc w reakcji bierze udział 20 elektronów:

`P_4+32OH^(-)->4PO_4^(3-)+16H_2O+20e^(-)`  

redukcja: `IO_3^(-)->I_2`

Po prawej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `OH^(-)` , ponieważ to środowisko zasadowe, a po lewej dopisujemy `H_2O`  i uzgadniamy liczbę atomów jodu:

`2IO_3^(-)+H_2O->I_2+OH^(-)`

Dobieramy współczynniki, tak, aby ilości atomów tlenu i wodoru były odpowiednio równe po obu stronach równania. Wskazówka: przy `OH^(-)`  wstaw podwojoną liczbę brakujących atomów tlenu, więc jeśli po lewej stronie mamy 6 atomów tlenu (nie licząc tego w cząsteczce tlenu), to przy `OH^(-)` wstawiamy 12:

`2IO_3^(-)+6H_2O->I_2+12OH^(-)`

Obliczamy ładunki po obu stronach równania: 

Lewa strona: -2

Prawa strona: -12

Po lewej stronie należy wyrównać ładunek do -12, więc w reakcji bierze udział 10 elektronów:

`2IO_3^(-)+6H_2O+10e^(-)->I_2+12OH^(-)`

Bilans elektronowy:

`P_4+32OH^(-)->4PO_4^(3-)+16H_2O+20e^(-)`

`2IO_3^(-)+6H_2O+10e^(-)->I_2+12OH^(-)\ |*2`

`P_4+32OH^(-)->4PO_4^(3-)+16H_2O+20e^(-)`

`4IO_3^(-)+12H_2O+20e^(-)->2I_2+24OH^(-)`

Sumaryczne równanie reakcji:

`P_4+4IO_3^(-)+ul(32OH^(-))+ul(ul(12H_2O))+strike(20e^(-))->4PO_4^(3-)+2I_2+ul(ul(16H_2O))+ul(24OH^(-))+strike(20e^(-))` 

`P_4+4IO_3^(-)+8OH^(-)->4PO_4^(3-)+2I_2+4H_2O`  

 

c)

`I_2^0+N^(V)O_3^(-)+H^(+)->I^(V)O_3^(-)+N^(II)O+H_2O`

utlenianie: `I_2->IO_3^(-)`

Po lewej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `H_2O` , ponieważ to środowisko kwasowe, a po prawej `H^(+)`  i uzgadniamu ilość atomów jodu:

`I_2+H_2O->2IO_3^(-)+H^(+)`

Dobieramy współczynniki, tak, aby ilości atomów tlenu i wodoru było sobie odpowiednio równe po obu stronach równania:

`I_2+6H_2O->2IO_3^(-)+12H^(+)`

Obliczamy ładunki po obu stronach równania:

Lewa strona: 0

Prawa strona: +10

Po prawej stronie należy wyrównać ładunek do 0, więc w reakcji bierze udział 10 elektronów:

`I_2+6H_2O->2IO_3^(-)+12H^(+)+10e^(-)`

redukcja: `NO_3^(-)->NO`

Po prawej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `H_2O` , ponieważ to środowisko kwasowe, a po lewej `H^(+)` :

`NO_3^(-)+H^(+)->NO+H_2O`

Dobieramy współczynniki, tak, aby ilości atomów tlenu i wodoru było sobie odpowiednio równe po obu stronach równania:

`NO_3^(-)+4H^(+)->NO+2H_2O`

Obliczamy ładunki po obu stronach równania:

Lewa strona: +3

Prawa strona: 0

Po lewej stronie należy wyrównać ładunek do 0, więc w reakcji biorą udział 3 elektrony:

`NO_3^(-)+4H^(+)+3e^(-)->NO+2H_2O` 

Bilans elektronowy:

`I_2+6H_2O->2IO_3^(-)+12H^(+)+10e^(-)\ |*3`

`NO_3^(-)+4H^(+)+3e^(-)->NO+2H_2O\ |*10`

`3I_2+18H_2O->6IO_3^(-)+36H^(+)+30e^(-)`

`10NO_3^(-)+40H^(+)+30e^(-)->10NO+20H_2O`

Sumaryczne równanie reakcji:

`3I_2+10NO_3^(-)+ul(40H^(+))+ul(ul(18H_2O))+strike(30e^(-))-> 6IO_3^(-)+10NO+ul(ul(20H_2O))+ul(36H^(+))+strike(30e^(-))`

`3I_2+10NO_3^(-)+4H^(+)-> 6IO_3^(-)+10NO+2H_2O`  

 

d)

 `Mn^(VII)O_4^(-)+N^(III)O_2^(-)+H_2O->Mn^(IV)O_2+N^(V)O_3^(-)+OH^(-)`

redukcja: `MnO_4^(-)->MnO_2`  

Po prawej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `OH^(-)` , poniewać to środowisko zasadowe, a po lewej dopisujemy `H_2O` :

`MnO_4^(-)+H_2O->MnO_2+OH^(-)`

Dobieramy odpowiednio współczynniki, tak, żeby ilość atomów tlenu i wodoru była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`MnO_4^(-)+2H_2O->MnO_2+4OH^(-)`

Obliczamy ładunek po obu stronach równania:

Lewa strona: -1

Prawa strona: -4

Po lewej stronie należy wyrównać ładunek do -4, więc w reakcji biorą udział 3 elektrony:

`MnO_4^(-)+2H_2O+3e^(-)->MnO_2+4OH^(-)`

utlenianie: `NO_2^(-)->NO_3^(-)`

Po lewej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `OH^(-)` , ponieważ to środowisko zasadowe, a po prawej dopisujemy `H_2O` :

`NO_2^(-)+OH^(-)->NO_3^(-)+H_2O`

Dobieramy odpowiednio współczynniki, tak, żeby ilość atomów tlenu i wodoru była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`NO_2^(-)+2OH^(-)->NO_3^(-)+H_2O`

Obliczamy ładunek po obu stronach równania:

Lewa strona: -3

Prawa strona: -1

Po prawej stronie nalezy wyrównać ładunek do -3, więc w reakcji biorą udział 2 elektrony:

`NO_2^(-)+2OH^(-)->NO_3^(-)+H_2O+2e^(-)`  

Bilans elektronowy:

`MnO_4^(-)+2H_2O+3e^(-)->MnO_2+4OH^(-)\ |*2`

`NO_2^(-)+2OH^(-)->NO_3^(-)+H_2O+2e^(-)\ |*3`

`2MnO_4^(-)+4H_2O+6e^(-)->2MnO_2+8OH^(-)`

`3NO_2^(-)+6OH^(-)->3NO_3^(-)+3H_2O+6e^(-)`

Sumaryczne równanie reakcji:

`2MnO_4^(-)+3NO_2^(-)+ul(4H_2O)+ul(ul(6OH^(-)))+strike(6e^(-))->2MnO_2+3NO_3^(-)+ul(ul(8OH^(-)))+ul(3H_2O)+strike(6e^(-))`

`2MnO_4^(-)+3NO_2^(-)+H_2O->2MnO_2+3NO_3^(-)+2OH^(-)`  

 

e) 

`Bi^(V)O_3^(-)+Ce^(3+\ III)+H^(+)->Cr_2^(VI)O_7^(2-)+Bi^(3+\ III)+H_2O`

redukcja: `BiO_3^(-)->Bi^(3+)`

Po prawej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `H_2O` , ponieważ to środowisko kwasowe, a po lewej dopisujemy `H^(+)` :` `

`BiO_3^(-)+H^(+)->Bi^(3+)+H_2O`

Dobieramy odpowiednio współczynniki, tak, żeby ilość atomów tlenu i wodoru była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`BiO_3^(-)+6H^(+)->Bi^(3+)+3H_2O`

Obliczamy ładunek po obu stronach równania:

Lewa strona: +5

Prawa strona: +3

Po lewej stronie należy wyrównać ładunek do +3, więc w reakcji biorą udział 2 elektrony:

`BiO_3^(-)+6H^(+)+2e^(-)->Bi^(3+)+3H_2O`  

utlenianie: `Cr^(3+)->Cr_2O_7^(2-)`

Po lewej stronie brakuje nam atomów tlenu, więc dopisujemy `H_2O` , ponieważ to środowisko kwasowe, a po prawej dopisujemy `H^(+)` a także uzgadniamu liczbę atomów chromu:

`2Cr^(3+)+H_2O->Cr_2O_7^(2-)+H^(+)`

Dobieramy odpowiednio współczynniki, tak, żeby ilość atomów tlenu i wodoru była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`2Cr^(3+)+7H_2O->Cr_2O_7^(2-)+14H^(+)`

Obliczamy ładunek po obu stronach równania:

Lewa strona: +6

Prawa strona: +12

Po prawej stronie należy wyrównać ładunek do +6, więc w reakcji bierze udział 6 elektrony:

`2Cr^(3+)+7H_2O->Cr_2O_7^(2-)+14H^(+)+6e^(-)`

Bilans elektronowy:

`BiO_3^(-)+6H^(+)+2e^(-)->Bi^(3+)+3H_2O\ |*3`

`2Cr^(3+)+7H_2O->Cr_2O_7^(2-)+14H^(+)+6e^(-)`

`3BiO_3^(-)+18H^(+)+6e^(-)->3Bi^(3+)+9H_2O`

`2Cr^(3+)+7H_2O->Cr_2O_7^(2-)+14H^(+)+6e^(-)`

Sumaryczne równanie reakcji:

`3BiO_3^(-)+2Cr^(3+)+ul(18H^(+))+ul(ul(7H_2O))+strike(6e^(-))->Cr_2O_7^(2-)+3Bi^(3+)+ul(ul(9H_2O))+ul(14H^(+))+strike(6e^(-))`

`3BiO_3^(-)+2Cr^(3+)+4H^(+)->Cr_2O_7^(2-)+3Bi^(3+)+2H_2O`  

 

f) 

 `As_2S_5^(-II)+N^(V)O_3^(-)+H^(+)->AsO_4^(3-)+N^(IV)O_2+H_2O+S^(VI)O_4^(2-)`

redukcja: `NO_3^(-)->NO_2`

Po prawej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `H_2O` , ponieważ to środowisko kwasowe, a po lewej dopisujemy `H^(+)` :

`NO_3^(-)+H^(+)->NO_2+H_2O`

Dobieramy odpowiednio współczynniki, tak, żeby ilość atomów tlenu i wodoru była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`NO_3^(-)+2H^(+)->NO_2+H_2O`

Obliczamy ładunek po obu stronach równania:

Lewa strona: +1

Prawa strona: 0

Po lewej stronie należy wyrównac ładunek do 0, więc w reakcji bierze udział 1 elektron:

`NO_3^(-)+2H^(+)+e^(-)->NO_2+H_2O`

utlenianie: `As_2S_5->SO_4^(2-)`

Po prawej stronie brakuje atomów arsenu, więc dopisujemy `AsO_4^(3-)`  

`As_2S_5->SO_4^(2-)+AsO_4^(3-)`

Dobieramy współczynniki aby ilość atomów siarki i arsenu była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`As_2S_5->5SO_4^(2-)+2AsO_4^(3-)`

po lewej stronie brakuje atomów tlenu więc dopisujemy `H_2O` , ponieważ to środowisko kwasowe, a po prawej dopisujemy `H^(+)` :

`As_2S_5+H_2O->5SO_4^(2-)+2AsO_4^(3-)+H^(+)`

Dobieramy odpowiednio współczynniki, tak, żeby ilość atomów tlenu i wodoru była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`As_2S_5+28H_2O->5SO_4^(2-)+2AsO_4^(3-)+56H^(+)`

Obliczamy ładunek po obu stronach równania:

Lewa strona: 0

Prawa strona: +40

Po prawej stronie należy wyrównać ładunek do 0, więc w reakcji bierze udział 40 elektronów:

`As_2S_5+28H_2O->5SO_4^(2-)+2AsO_4^(3-)+56H^(+)+40e^(-)`

Bilans elektronowy:

`NO_3^(-)+2H^(+)+e^(-)->NO_2+H_2O\ |*40`

`As_2S_5+28H_2O->5SO_4^(2-)+2AsO_4^(3-)+56H^(+)+40e^(-)`

`40NO_3^(-)+80H^(+)+40e^(-)->40NO_2+40H_2O`

`As_2S_5+28H_2O->5SO_4^(2-)+2AsO_4^(3-)+56H^(+)+40e^(-)`

Sumaryczne równanie reakcji:

`As_2S_5+40NO_3^(-)+ul(80H^(+))+ul(ul(28H_2O))+strike(40e^(-))->2AsO_4^(3-)+40NO_2+ul(ul(40H_2O))+5SO_4^(2-)+ul(56H^(+))+strike(40e^(-))`

`As_2S_5+40NO_3^(-)+24H^(+)->2AsO_4^(3-)+40NO_2+12H_2O+5SO_4^(2-)`  

Uwaga: na końcu książki w odpowiedziach jest błąd. Powyższe rozwiązanie jest poprawne.

 

g)

`CuS^(-II)+N^(V)O_3^(-)+H^(+)->Cu^(2+)+S^(VI)O_4^(2-)+N^(II)O+H_2O`

redukcja: `NO_3^(-)->NO`

Po prawej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `H_2O` , ponieważ to środowisko kwasowe, a po lewej `H^(+)` :

`NO_3^(-)+H^(+)->NO+H_2O`

Dobieramy odpowiednio współczynniki, tak, żeby ilość atomów tlenu i wodoru była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`NO_3^(-)+4H^(+)->NO+2H_2O`

Obliczamy ładunek po obu stronach równania:

Lewa strona: +3

Prawa strona: 0

Po lewej stronie należy wyrównać ładunek do 0, więc w reakcji biorą udział 3 elektrony:

`NO_3^(-)+4H^(+)+3e^(-)->NO+2H_2O`

utlenianie: `CuS->SO_4^(2-)`

Po prawej stronie brakuje atomów miedzi więc dopisujemy `Cu^(2+)` :

`CuS->SO_4^(2-)+Cu^(2+)`

Po lewej stronie brakuje atomów tlenu, więc dopisujemy `H_2O` , ponieważ to środowisko kwasowe, a po prawej stronie dopisujemy `H^(+)` :

`CuS+H_2O->SO_4^(2-)+Cu^(2+)+H^(+)`

Dobieramy odpowiednio współczynniki, tak, żeby ilość atomów tlenu i wodoru była odpowiednio równa po obu stronach równania:

`CuS+4H_2O->SO_4^(2-)+Cu^(2+)+8H^(+)`

Obliczamy ładunek po obu stronach równania:

Lewa strona: 0

Prawa strona: +8

Po prawej stronie należy wyrównać ładunek do 0, więc w reakcji bierze udział 8 elektronów:

`CuS+4H_2O->SO_4^(2-)+Cu^(3+)+8H^(+)+8e^(-)`

Bilans elektronowy:

`NO_3^(-)+4H^(+)+3e^(-)->NO+2H_2O\ |*8`

`CuS+4H_2O->SO_4^(2-)+Cu^(2+)+8H^(+)+8e^(-)\ |*3`

`8NO_3^(-)+32H^(+)+24e^(-)->8NO+16H_2O`

`3CuS+12H_2O->3SO_4^(2-)+3Cu^(2+)+24H^(+)+24e^(-)`

Sumaryczn równanie reakcji:

`3CuS+8NO_3^(-)+ul(32H^(+))+ul(ul(12H_2O))+strike(24e^(-))->3Cu^(2+)+3SO_4^(2-)+8NO+ul(ul(16H_2O))+ul(24H^(+)))+strike(24e^(-))`

`3CuS+8NO_3^(-)+8H^(+)->3Cu^(2+)+3SO_4^(2-)+8NO+4H_2O`

 

DYSKUSJA
user avatar
Ania

14 stycznia 2018
Dzięki!!!!
user avatar
Leon

12 grudnia 2017
Dziękuję :)
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom