Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Kwas azotowodorowy HN3 jest bezbarwną cieczą 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) Równanie dysocjacji kwasu azotowodorowego:

`HN_3 stackrel(H_2O)harr H^(+)+N_3^-`  

b) Wzór sumatyczny azydku ołowiu(II): `Pb(N_3)_2`  

wzór elektronowy azydku ołowiu(II): 

c) Środkowy atom azotu w azotu ołowiu(II) posiada hybrydyzacje sp.