Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wodorotlenek dwuwartościowego pierwiastka chemicznego 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Jeśli szukany pierwiastek jest dwuwartościowy, to znaczy, że będzie przyłączał dwie grupy hydroksylowe. Obliczmy jaką masę będą miały dwie gruoy OH:

`2m_(OH)=2*16u+2*1u=34u`

Z treści zadanie wiemy, że masa szukanego pierwiastka stanowi 80,1% masowych, więc masa grup hydroksylowych wynosi: 100%-80,1%=19,9%

Możemy teraz ułożyć proporcję, w której obliczymy masę szukanego pierwiastka:

`34u----19,9%`

`x----80,1%`

`x=(34u*80,1%)/(19,9%)~~137u`

Odczytujemy z układu okresowego pierwiastków, że masę 137u posiada atom baru. 

Masa atomowa szukanego pierwiastka wynosi 137u

Wzór sumaryczny tego wodorotlenku to: `Ba(OH)_2`