Określ rodzaje wiązań chemicznych w substancjach 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Określ rodzaje wiązań chemicznych w substancjach

88
 Zadanie

89
 Zadanie
90
 Zadanie
91
 Zadanie

Przypomnienie: Jeśli różnica elektroujemności wynosi 0, to w cząsteczce występuje wiaznie kowalencyjne, jeśli różnica elektroujemności jest mniejsza niż 1,7 to występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, a jeśli różnica ta jest większa niż 1,7, to wiązanie jest wiązaniem jonowym.

a) Amoniak ma wzór `NH_3` . Wiązania występują pomiędzy atomami azotu i wodoru.  Obliczamy różnicę elektroujemności pomiędzy azotem i wodorem:

`DeltaE=3-2,1=0,9`

W amoniaku występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.

 

b) Chlor tworzy cząsteczki dwuatomowe o wzorze `Cl_2` . 

Różnica elektroujemności będzie równa 0, więc w tej cząsteczce występuje wiązanie kowalencyjne.

 

c) Fluorek sodu ma wzór `NaF`  . Obliczamy różnicę elektroujemności pomiędzy atomem sodu i fluoru:

`DeltaE=4-0,9=3,1`

We fluorku sodu występuje wiązanie jonowe

 

d) Fosforowodór ma wzór `PH_3` . Wiązania występują pomiędzy atomami fosforu i wodoru. Obliczamy różnicę elektroujemności pomiędzy fosforem i wodorem:

`DeltaE=2,1-2,1=0`

W fosforowodorze występują wiązania kowalencyjne.

 

e) Brom tworzy cząsteczki dwuatomowe o wzorze `Br_2`  

Różnica elektroujemności będzie równa 0, więc w tej cząsteczce występuje wiązanie kowalencyjne.

 

f) Chlorowodór ma wzór `HCl` . Obliczamy różnicę elektroujemności pomiędzy atomami wodoru i chloru:

`DeltaE=3-2,1=0,9`

W chlorowodorze występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-14
dzieki!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-26
dzieki :)
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie