Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Opisz reakcje charakterystyczne... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Opisz reakcje charakterystyczne...

1171
 Zadanie
1172
 Zadanie

1173
 Zadanie

Reakcja biuretowa - reakcja charakterystyczna do wykrywania białek (związków chemicznych zawierających wiązanie peptydowe). Białko poddaje się reakcji z wodorotlenkiem miedzi(II) (powstałym z NaOH oraz CuSO4) a wynikiem reakcji jest utworzenie związku kompleksowego o barwie fioletowej

Reakcja ksantoproteinowa - reakcja charakterystyczna do wykrywania białek posiadających w swoich strukturach pierścienie aromatyczne. Białko poddaje się działaniou stężonego kwasu azotowego(V). W reakcji tej zachodzi proces nitrowania pierścieni aromatycznych a powstające w ten sposób związki chemiczne mają barwę żółtą. Po dodaniu zasady sodowej barwa ta zmienia się na pomarańczową

 

Biuret oraz białko reagują w ten sam sposób z wodorotlenkiem miedzi(II) ponieważ zawierają w swoich strukturach wiązanie peptydowe, z którym oddziałuje wodorotlenek miedzi(II).