Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do reakcji estryfikacji użyto 46cm3 etanolu 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji:

`CH_3COOH+C_2H_5OH->CH_3COOC_2H_5+H_2O`

Obliczamy początkową liczbę moli kwasu i alkoholu.

`M_(CH_3COOH)=60g/(mol)`

`n_(CH_3COOH)=(30g)/(60g/(mol))=0,5mol`

`m=46cm^3*0,8g/(cm^3)=36,8g`

`M_(C_2H_5OH)=46g/(mol)`

`n_(C_2H_5OH)=(36,8g)/(46g/(mol))=0,8mol`

`#(CH_3COOH)_(0,5-x)+#(C_2H_5OH)_(0,8-x)->#(CH_3COOC_2H_5)_x+#(H_2O)_x`  

`K=(x*x)/((0.5-x)*(0.8-x))` 

`2=(x^2)/((0.5-x)*(0.8-x))`  

`2*(0,5-x)*(0,8-x)=x^2`  

`2*(0,4-0,8x-0,5x+x^2)=x^2` 

`0,8-1,6x-1x+2x^2=x^2` 

 

`0,8-2,6x+2x^2-x^2=0`

`x^2-2,6x+0,8=0` 

`Delta=6,76-3,2=3,56` 

`sqrt(Delta)=sqrt(3,56)=1,89`

`x_1=(2,6+1,89)/2=2,25` 

`x_2=(2,6-1,89)/2=0,36`

 

 

 

Substancje

no

𝚫n

nr

mr

CH3COOH

0,5 mol

- x

0,5 mol -x = 0,5 mol-0,36 mol = 0,14 mol

0,14 mol . 60 g/mol = 8,4 g

CH3CH2OH

0,8 mol

- x

0,8 mol -x = 0,8 mol - 0,36 mol = 0,44 mol

0,44 mol . 46 g/mol = 20,24 g

CH3COOCH2CH3

0

+ x

x = 0,36 mol

0,36 mol . 88 g/mol = 31,68 g

H2O

0

+ x

x = 0,36 mol

0,36 mol . 18 g/mol = 6,48 g