Do reakcji estryfikacji użyto 46cm3 etanolu 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Równanie reakcji:

`CH_3COOH+C_2H_5OH->CH_3COOC_2H_5+H_2O`

Obliczamy początkową liczbę moli kwasu i alkoholu.

`M_(CH_3COOH)=60g/(mol)`

`n_(CH_3COOH)=(30g)/(60g/(mol))=0,5mol`

`m=46cm^3*0,8g/(cm^3)=36,8g`

`M_(C_2H_5OH)=46g/(mol)`

`n_(C_2H_5OH)=(36,8g)/(46g/(mol))=0,8mol`

`#(CH_3COOH)_(0,5-x)+#(C_2H_5OH)_(0,8-x)->#(CH_3COOC_2H_5)_x+#(H_2O)_x`  

`K=(x*x)/((0.5-x)*(0.8-x))` 

`2=(x^2)/((0.5-x)*(0.8-x))`  

`2*(0,5-x)*(0,8-x)=x^2`  

`2*(0,4-0,8x-0,5x+x^2)=x^2` 

`0,8-1,6x-1x+2x^2=x^2` 

 

`0,8-2,6x+2x^2-x^2=0`

`x^2-2,6x+0,8=0` 

`Delta=6,76-3,2=3,56` 

`sqrt(Delta)=sqrt(3,56)=1,89`

`x_1=(2,6+1,89)/2=2,25` 

`x_2=(2,6-1,89)/2=0,36`

 

 

 

Substancje

no

𝚫n

nr

mr

CH3COOH

0,5 mol

- x

0,5 mol -x = 0,5 mol-0,36 mol = 0,14 mol

0,14 mol . 60 g/mol = 8,4 g

CH3CH2OH

0,8 mol

- x

0,8 mol -x = 0,8 mol - 0,36 mol = 0,44 mol

0,44 mol . 46 g/mol = 20,24 g

CH3COOCH2CH3

0

+ x

x = 0,36 mol

0,36 mol . 88 g/mol = 31,68 g

H2O

0

+ x

x = 0,36 mol

0,36 mol . 18 g/mol = 6,48 g

 

 

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie