Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz objętość powietrza odmierzonego 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji:

`C_3H_6O+4O_2->3CO_2+3H_2O`

Obliczamy masę `V=20cm^3 ` propanonu, jeśli jego ęstośc wynosi `d=0,8g/(cm^3)`

`m=d*V=0,8g/(cm^3)*20cm^3=16g`

Obliczamy masę potrzebnego tlenu:

`M_(C_3H_6O)=58g/(mol)`

`M_(O_2)=32g/(mol)`

`#(C_3H_6O)_(16g)^(58g)+#(4O_2)_x^(4*32g)->3CO_2+3H_2O`

`58g----4*32g`

`16g----x`

`x=(16g*4*32g)/(58g)=35,31g`

Obliczamy ile to moli:

`n=(35,31g)/(32g/(mol))=1,103mol`

Obliczamy jaka objętość zajmuje tlen w podanych warunkach:

`T=27+273=300`

`p=1030hPa`

`R=83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)`

`pV=nRT\ \ =>\ V=(nRT)/p`

`V=(1,103mol*83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)*300K)/(1030hPa)~~26,7dm^3`

Tlen zajmuje 21% objętościowych powietrza.

Oblzamy objętość powietrza:

`26,7dm^3----20%`

`y----100%`

`y=(26,7dm^3*100%)/(2%)=133,5dm^3`

 

Odp. Do reakcji potrzeba `133,5dm^3` powietrza odmierzonego w podanych warunkach.