To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz objętość powietrza odmierzonego 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Równanie reakcji:

`C_3H_6O+4O_2->3CO_2+3H_2O`

Obliczamy masę `V=20cm^3 ` propanonu, jeśli jego ęstośc wynosi `d=0,8g/(cm^3)`

`m=d*V=0,8g/(cm^3)*20cm^3=16g`

Obliczamy masę potrzebnego tlenu:

`M_(C_3H_6O)=58g/(mol)`

`M_(O_2)=32g/(mol)`

`#(C_3H_6O)_(16g)^(58g)+#(4O_2)_x^(4*32g)->3CO_2+3H_2O`

`58g----4*32g`

`16g----x`

`x=(16g*4*32g)/(58g)=35,31g`

Obliczamy ile to moli:

`n=(35,31g)/(32g/(mol))=1,103mol`

Obliczamy jaka objętość zajmuje tlen w podanych warunkach:

`T=27+273=300`

`p=1030hPa`

`R=83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)`

`pV=nRT\ \ =>\ V=(nRT)/p`

`V=(1,103mol*83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)*300K)/(1030hPa)~~26,7dm^3`

Tlen zajmuje 21% objętościowych powietrza.

Oblzamy objętość powietrza:

`26,7dm^3----20%`

`y----100%`

`y=(26,7dm^3*100%)/(2%)=133,5dm^3`

 

Odp. Do reakcji potrzeba `133,5dm^3` powietrza odmierzonego w podanych warunkach.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie