Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W reakcji chemicznej 10,8g aldehydu z odczynnikiem 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Obliczamy masę molową aldehydu:

`#(C_nH_2n)_(10,8g)^x+Ag_2O->C_xH_yCOOH+#(2Ag)_(32,4g)^(2*108g)`

`x----2*108g`

`10,8g----32,4g`

`x=(10,8g*2*108g)/(32,4g)=72g`

Obliczamy n, czyli liczbę atomów węgla:

`12n+2n+16=72`

`14n=56\ \ |:14`

`n=4`

Wzór sumaryczny aldehydu: `C_4H_8O`

Wzór sumaryczny kwasu karboksylowego:`C_3H_7COOH`

Wzór strukturalny aldehydu:

 

Wzór strukturalny kwasu karboksylowego: