Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Produkt reakcji dehydratacji propan-1-olu poddano 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) Równania reakcji:

`1.\ CH_2OH-CH_2-CH_3#(->)^(Al_2O_2)CH_2=CH-CH_3+H_2O`

`2.\ CH_2=CH-CH_3+HI->CH_3-CHI-CH_3`

`3.\ CH_2-CHI-CH_3+HCN-> CH_3-CHCN-CH_3+HI`

`4.\ CH_3-CHCN_CH_3+2H_2->CH_3-CH(CH_2-NH_2)-CH_3`

`5.\ CH_3-CH(CH_2-NH_2)-CH_3+HCl->CH_3-CH(CH_2-NH_3^+Cl^-)-CH_3`

b) Nazwy systematyczne:

produkt reakcji 1: propen

produkt reakcji 2: 2-jodopropan

produkt reakcji 3: 2-cyjanopropan

produkt reakcji 4: 2-metylopropyloamina

produkt reakcji 5: chlorek 2-metylopropyloamoniowy

 

c) Obliczamy masy produktów w kolejnych reakcjach:

`1.\ #(CH_2OH)_(100g)^(60g)-CH_2-CH_3#(->)^(Al_2O_2)#(CH_2=CH-CH_3)_x^(42g)+H_2O`

`60g----42g`

`100g----x`

`x=(100g*42)/(60g)=70g`

`2.\ #(CH_2=CH-CH_3)_(70g)^(42g)+HI->#(CH_3-CHI-CH_3)_y^(170g)`

`42g----170g`

`70g----y`

`y=(70g*170g)/(42g)=283,3g`

`3.\ #(CH_2-CHI-CH_3)_(283,3g)^(170g)+HCN-> #(CH_3-CHCN-CH_3)_z^(69g)+HI`

`170g----69g`

`283,3g----z`

`z=(283,3g*69g)/(170g)=115g`

`4.\ #(CH_3-CHCN_CH_3)_(115g)^(69g)+2H_2->#(CH_3-CH(CH_2-NH_2)-CH_3)_w^(73g)`

`69g----73g`

`115g----w`

 

`w=(115g*73g)/(69g)=121,6g `

`5.\ #(CH_3-CH(CH_2-NH_2)-CH_3)_(121,6g)^73g)+HCl->#(CH_3-CH(CH_2-NH_3^+Cl^-)-CH_3)_t^(109,5g)` `73g----109,5g`

`121,6g----t`

` t=(121,6g*109,5g)/(73g)=182,4g `

Gdyby wydajności reakcji wynosiły 100%, to masa otrzymanego produktu wynosiłaby 182,4g, jedak  otrzymano 62,5g

Obliczamy wydajność:

`W=(62,5g)/(182,4g)*100%~~34,26%`

 

Odp. Wydajność reakcji wynosi 34,26%.