Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W reakcji 1,5g alkoholu monohydroksylowego 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Wzór ogólny alkoholu monohydroksylowego: `C_nH_(2n+1)OH`

Równanie reakcji alkoholu z sodem:

`2C_nH_(2n+1)OH+2Na->2C_nH_(2n+1)ONa+H_2`

Obliczamy masę molowa alkoholu, wiedząc, że w reakcji wzieło udział 1,5g tego alkoholu, a powstało `0,28dm^3` wodoru odmierzonego w warunkach normalnych:

`#(2C_nH_(2n+1)OH)_(1,5g)^x+2Na->2C_nH_(2n+1)ONa+#(H_2)_(0,28dm^3)^(22,4dm^3)`

`x----22,4dm^3`

`1,5g----0,28dm^3`

`x=(1,5g*22,4dm^3)/(0,28dm^3)=120g`

Więc masa molowa alkoholu wynosi `60g/(mol)`

Obliczamy n, czyli liczbę atomów węgla w cząsteczce alkoholu:

`12n+2n+1+16+1=60`

`14n=60-18`

`14n=42\ \ |:14`

`n=3`

Odp. Wzór sumaryczny alkoholu: `C_3H_7OH`