21g propenu przereagowało z nadmiarem 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Równanie reakcji: 

`2CH_2=CH-CH_3+2HBr->#(CH_3-CHBr-CH_3)_("produkt główny")+CH_2Br-CH_2-CH_3`

Obliczamy masę powstałego produktu głównego:

`M_(C_3H_6)=42g/(mol)`

`M_(C_3H_7Br)=123g/(mol)`

`#(C_3H_6)_(21g)^(42g)+HBr->#(C_3H_7Br)_x^(123g)`

`42g----123g`

`21g----x`

`x=(21g*123g)/(42g)=61,5g`

Wydajność reakcju wynosiła 90%.

Obliczamy rzeczywisą mase powstałego produktu:

`61,5g----100%`

`y----90%`

`y=(61,5g*90%)/(100%)=55,35g`

 

Odp. W reakcji powstało 55,35g produktu głównego.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

08-11-2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie