Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

10dm3 etanu przereagowało z chlorem 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy równanie reakcji:

`C_2H_6+Cl_2->C_2H_5Cl+HCl`

Z treści zadania wiemy,  że przereagowało 10dm^3 chloru odmierzonego w warunkach normalnych.

`M_(C_2H_5Cl)=64,5g/(mol)`

Obliczamy ile chloroetanu powstało w reakcji:

`C_2H_6+#(Cl_2)_(10dm^3)^(22,4dm^3)->#(C_2H_5Cl)_x^(64,5g)+HCl`

`22,4dm^3----64,5g`

`10dm^3----x`

`x=(10dm^3*64,5g)/(22,4dm^3)~~28,8g`

Wydajność reakcji wynosiła 85%, obliczamy rzeczywisą masę powstałego produktu:

`28,8g----100%`

`y----85%`

`y=(28,8g*85%)/(100%)=24,48g`

 

Odp. W reakcji wydzieliło się 24,48g chloroetanu.