Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Napisz równanie reakcji całkowitego spalania 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

2,2,4-trimetylopentan ma wzor sumaryczny `C_8H_18`

Równanie reakcji spalania całkowitego:

`2C_8H_18+25O_2->16CO_2+18H_2O`  

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 1 mola węglowodoru potrzeba `25/2 ` mola tlenu.

Obliczmy objętość `25/2` mola tlenu w warunkach normalnych:

`1mol----22,4dm^3`

`25/2mol----x`

`x=(25/2mol*22,4dm^3)/(1mol)=280dm^3`

Przyjmujemy, że powietrze zawiera 20% objętościowych tlenu:

`280dm^3----20%`

`y----100%`

`y=(280dm^3*100%)/(20%)=1400dm^3=1,4m^3`

 

Odp. Do spalenia 1 mola 2,2,4-trimetylopentanu potrzeba `1,4m^3` powietrza.