To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Do całkowitego spalenia 16cm3 mieszaniny 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy rówania reakcji spalania całkowitego metanu i propanu:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O`

`C_3H_8+5O_2->3CO_2+4H_2O`

Oznaczmy, że spaleniu uległo xcm^3 metanu i ycm^3 propanu

Możemy więc zapisać równanie:

x+y=16cm^3

Jeśli spaleniu uległo xcm^3 metanu to do reakcji ptrzeba było 2xcm^3 tlenu, a do spalenia propanu potrzeba 5ycm^3 tlenu

Możemy teraz ułożyć układ równań:

`{(x+y=16cm^3),(2x+5y=68cm^3):}`

`x=16cm^3-y`

`2*(16cm^3-y)+5y=68cm^3`

`32cm^3-2y=68cm^3`

`5y-2y=68cm^3-32cm^3`

`3y=36cm^3\ \ |:3`

`ul(y=12cm^3)`

`x=16cm^3-y`

`x=16cm^3-12cm^3`

`ul(x=4cm^3)`

Znamy już objętości poszczególnych gazów. Teraz obliczmy skład procentowy mieszaniny:

`%CH_4=(4cm^3)/(16cm^3)*100%=25%`

`%C_3H_8=(12cm^3)/(16cm^3)*100%=75%`

 

Odp. W mieszaninie znajduje się 25% metanu i 75% propanu.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

29-10-2017
Dzięki za pomoc :):)
user profile image
Gość

04-10-2017
Dzięki!!!!
user profile image
Gość

21-09-2017
dzięki!!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie