Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Roztwór manganianu(VII) potasu stosuje się 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W treści zadania podano, że próbkę zawierającą żelazo rozpuszczono w nadmiarze kwasu siarkowego(VI), zatem powstał siarczan(VI) żelaza(II).

Równanie reakcji:

`2KMnO_4+10FeSO_4+8H_2SO_4->2MnSO_4+5Fe(2SO_4)_3+K_2SO_4+8H_2O` 

W treści zadania podano, że do zmiareczkowania próbki użyto `80cm^3` roztworu manganianu(VII) potasu o stężeniu `0,2(mol)/(dm^3)` .

Obliczmy ile moli manganianu(VII) potasu znajdowało się w takiej objętości roztworu:

`80cm^3=0,08dm^3`

`1dm^3----0,2mol`

`0,08dm^3----x`

`x=(0,08dm^3*0,2mol)/(1dm^3)=0,016mol`

Z równania reakcji wynika, że stosunek molowy manganianu(VII) potasu do siarczanu(VI) żelaza(II) wynosi 1:5

`0,016mol*5=0,08mol` - tyle moli siarczanu(VI) żelaza(II) znajdowało się w roztworze

Obliczmy ile żelaza było w roztworze:

`M_(Fe)=56g/(mol)`

`M_(FeSO_4)=152g/(mol)`

`0,08mol*152g/(mol)=12,16g` - masa siarczanu(VI) żelaza(II)

`56g----152g`

`y----12,16`

`y=(56g*12,16g)/(152g)=4,48g`

Obliczamy zawartość procentową żelaza:

`%Fe=(4,48g)/(5g)*100%=89,6%`

 

Odp. Zawartość procentowa żelaza w próbce wynosi 89,6%.