Roztwór manganianu(VII) potasu stosuje się 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W treści zadania podano, że próbkę zawierającą żelazo rozpuszczono w nadmiarze kwasu siarkowego(VI), zatem powstał siarczan(VI) żelaza(II).

Równanie reakcji:

`2KMnO_4+10FeSO_4+8H_2SO_4->2MnSO_4+5Fe(2SO_4)_3+K_2SO_4+8H_2O` 

W treści zadania podano, że do zmiareczkowania próbki użyto `80cm^3` roztworu manganianu(VII) potasu o stężeniu `0,2(mol)/(dm^3)` .

Obliczmy ile moli manganianu(VII) potasu znajdowało się w takiej objętości roztworu:

`80cm^3=0,08dm^3`

`1dm^3----0,2mol`

`0,08dm^3----x`

`x=(0,08dm^3*0,2mol)/(1dm^3)=0,016mol`

Z równania reakcji wynika, że stosunek molowy manganianu(VII) potasu do siarczanu(VI) żelaza(II) wynosi 1:5

`0,016mol*5=0,08mol` - tyle moli siarczanu(VI) żelaza(II) znajdowało się w roztworze

Obliczmy ile żelaza było w roztworze:

`M_(Fe)=56g/(mol)`

`M_(FeSO_4)=152g/(mol)`

`0,08mol*152g/(mol)=12,16g` - masa siarczanu(VI) żelaza(II)

`56g----152g`

`y----12,16`

`y=(56g*12,16g)/(152g)=4,48g`

Obliczamy zawartość procentową żelaza:

`%Fe=(4,48g)/(5g)*100%=89,6%`

 

Odp. Zawartość procentowa żelaza w próbce wynosi 89,6%.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
dzięki :)
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie