Reakcja rozkładu dichromianu(VI) amonu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Reakcja rozkładu dichromianu(VI) amonu

828
 Zadanie

829
 Zadanie
830
 Zadanie

a) Równanie reakcji:

`(NH_4)_2Cr_2O_7->Cr_2O_3+N_2uarr+4H_2Ouarr`

b) Jest to reakcja egzotermiczna, wartość entalpii reakcji jesy ujemna

c) Obliczamy ile moli produktów kazowych wydzieliło się w reakcji 10g dichromianu(VI) amonu:

`M_((NH_4)_2Cr_2O_7)=2*M_N+8*M_H+2*M_(Cr)+7*M_O=2*14g/(mol)+8*1g/(mol)+2*52g/(mol)7*16g/(mol)=252g/(mol)`

`252g----1mol`

`10g----x`

`x=(10g*1mol)/(252g)=0,04mol`

`#((NH_4)_2Cr_2O_7)_(0,04mol)^(1mol)->Cr_2O_3+#(N_2uarr)_y^(1mol)+#(4H_2Ouarr)_z^(4mol e)`

`y=0,04mol`

`z=0,04mol*4=0,16mol`

`0,16mol+0,04mol=0,2mol`

Razem wydzieliło się 0,2mola produktów gazowych.

Obliczamy objętość wydzielonych substancji gazowych z równania Clayperona:

`p*V=n*R*T\ \ |:p\ \ =>\ \ V=(n*R*T)/p`

`n=0,2mol`

`R=83,1(dm^3*hPa)/(mol*K)`

`p=1000hPa`

`T=130^oC=403K`

`V=(0,2mol*83,1(dm^3*hPa)/(mol*K)*403K)/(1000hPa)~~6,7dm^3`

 

Odp. W reakcji wydzieli się około 6,7dm^3 produktów gazowych.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-03
dzieki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-11-17
dzieki!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie