To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Reakcja rozkładu dichromianu(VI) amonu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Reakcja rozkładu dichromianu(VI) amonu

828
 Zadanie

829
 Zadanie
830
 Zadanie

a) Równanie reakcji:

`(NH_4)_2Cr_2O_7->Cr_2O_3+N_2uarr+4H_2Ouarr`

b) Jest to reakcja egzotermiczna, wartość entalpii reakcji jesy ujemna

c) Obliczamy ile moli produktów kazowych wydzieliło się w reakcji 10g dichromianu(VI) amonu:

`M_((NH_4)_2Cr_2O_7)=2*M_N+8*M_H+2*M_(Cr)+7*M_O=2*14g/(mol)+8*1g/(mol)+2*52g/(mol)7*16g/(mol)=252g/(mol)`

`252g----1mol`

`10g----x`

`x=(10g*1mol)/(252g)=0,04mol`

`#((NH_4)_2Cr_2O_7)_(0,04mol)^(1mol)->Cr_2O_3+#(N_2uarr)_y^(1mol)+#(4H_2Ouarr)_z^(4mol e)`

`y=0,04mol`

`z=0,04mol*4=0,16mol`

`0,16mol+0,04mol=0,2mol`

Razem wydzieliło się 0,2mola produktów gazowych.

Obliczamy objętość wydzielonych substancji gazowych z równania Clayperona:

`p*V=n*R*T\ \ |:p\ \ =>\ \ V=(n*R*T)/p`

`n=0,2mol`

`R=83,1(dm^3*hPa)/(mol*K)`

`p=1000hPa`

`T=130^oC=403K`

`V=(0,2mol*83,1(dm^3*hPa)/(mol*K)*403K)/(1000hPa)~~6,7dm^3`

 

Odp. W reakcji wydzieli się około 6,7dm^3 produktów gazowych.

DYSKUSJA
user profile image
Gabriel

3 grudnia 2017
Dzieki za pomoc :)
user profile image
Bogusława

17 listopada 2017
dzieki!
user profile image
Hubert

3 października 2017
dzieki!!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie