Reakcja rozkładu dichromianu(VI) amonu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Reakcja rozkładu dichromianu(VI) amonu

828
 Zadanie

829
 Zadanie
830
 Zadanie

a) Równanie reakcji:

`(NH_4)_2Cr_2O_7->Cr_2O_3+N_2uarr+4H_2Ouarr`

b) Jest to reakcja egzotermiczna, wartość entalpii reakcji jesy ujemna

c) Obliczamy ile moli produktów kazowych wydzieliło się w reakcji 10g dichromianu(VI) amonu:

`M_((NH_4)_2Cr_2O_7)=2*M_N+8*M_H+2*M_(Cr)+7*M_O=2*14g/(mol)+8*1g/(mol)+2*52g/(mol)7*16g/(mol)=252g/(mol)`

`252g----1mol`

`10g----x`

`x=(10g*1mol)/(252g)=0,04mol`

`#((NH_4)_2Cr_2O_7)_(0,04mol)^(1mol)->Cr_2O_3+#(N_2uarr)_y^(1mol)+#(4H_2Ouarr)_z^(4mol e)`

`y=0,04mol`

`z=0,04mol*4=0,16mol`

`0,16mol+0,04mol=0,2mol`

Razem wydzieliło się 0,2mola produktów gazowych.

Obliczamy objętość wydzielonych substancji gazowych z równania Clayperona:

`p*V=n*R*T\ \ |:p\ \ =>\ \ V=(n*R*T)/p`

`n=0,2mol`

`R=83,1(dm^3*hPa)/(mol*K)`

`p=1000hPa`

`T=130^oC=403K`

`V=(0,2mol*83,1(dm^3*hPa)/(mol*K)*403K)/(1000hPa)~~6,7dm^3`

 

Odp. W reakcji wydzieli się około 6,7dm^3 produktów gazowych.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-03
dzieki!!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie